Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm: Lệnh Quy Hoạch 621 Hecta, Nhưng Cưỡng Chế Đến 938 Hecta - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
6 tháng 4, 2015

Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm: Lệnh Quy Hoạch 621 Hecta, Nhưng Cưỡng Chế Đến 938 Hecta

Dân oan Thủ Thiêm: Đó là lý do tại sao người dân Thủ Thiêm phải làm thay chính quyền phổ biến quy hoạch đã được thủ tướng phê duyệt theo Quyết Định 367/TTg ngày 04/06/1996, nhưng lại bị chính quyền dùng côn đồ và côn an đàn áp.

Quyết Định 367/TTg đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 04/06/1996. Trong đó có nêu rõ quy mô: Diện tích 930 ha, trong đó Khu Đô thị mới 770 ha; Khu tái định cư 160 ha. Bản đồ kèm theo Quyết Định 367 của Thủ Tướng tỷ lệ 1/5000 KĐTMTT. Bản đồ này đã bị UBND TP HCM giấu nhẹm, với mục đích thu hồi gian lận, vượt ranh quy hoạch lên đến hơn 152 ha mà Thủ tướng chính phủ duyệt. Bản đồ này hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 18 và các quyết định của thành phố, như :


Quyết Định số 13585/KTST-QH ngày 16/09/1998 đã được Kiến trúc sư trưởng thành phố HCM phê duyệt qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KĐTMTT, diện tích 748 ha, gồm 618 ha diện tích mặt đất và 130 ha diện tích mặt nước sông Sài Gòn (giảm 22 ha so với Quyết Định 367/TTg, do thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TU).

Quyết Định 1997/QĐ-UBND ngày 10/5/2002 của Chủ tịch UBND TP HCM. Theo mô tả ranh thu hồi đất, hoàn toàn trùng với ranh quy hoạch theo Quyết Định 367/TTg.

Quyết Định 65/2002/QĐ-UB ngày 11/6/2002 của UBND TP HCM V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐTMTT. Điều chỉnh sau Quyết Định 1997/QĐ-UBND ngày 10/05/2002 một tháng, một ngày.


Nhưng chính quyền vì muốn thu hồi gian lận, nên đã giấu nhẹm bản đồ theo Quyết Định 367/TTg đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Họ đẻ ra bản đố 13585/ KTST-QH, bản đồ 02BB, theo mô tả như ranh quyết định 367, nhưng lại vẽ không ranh quy hoạch và thu hồi lớn hơn thêm 152 ha. Lưu manh hơn, họ dám ra quyết định 6565/QĐ-UB ngày 27/12/2005 và 65666566/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 nói rõ là quyết định này thay thế quyết định 367 của Thủ tướng, để hợp pháp hóa hành vi ăn cướp đất của dân ngoài ranh quy hoạch và ranh thu hồi.

Thế lực nào mà dám chống lại và chà đạp "chủ trương đường lối của đảng? Cụ thể là Nghị Quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường Vụ Thành ủy ngày 08/08/1998 về công tác quy hoạch, đền bù. Họ xé bỏ ngay cả các Quyết định và quy định do họ ban hành. Rõ ràng đây là hành vi chống lại đảng và nhà nước, để ăn cướp đất đai của dân nghèo đem chia cho nhau, để mua quan bán chức. Nếu đảng Cộng sản Việt Nam không xử lý nghiêm minh, thì nhân dân sẽ cho là có chủ trương và chỉ đạo của đảng. Vì đảng phải chịu trách nhiệm khi đẻ ra bọn lợi dụng chức quyền, chuyên đi cướp đất để chia cho nhau, bọn này mang danh đảng Cộng Sản, nhưng thực chất là đảng cướp!


Băng đảng cướp này chuyên dùng các thủ đoạn như dụ dỗ, lừa đảo, hù dọa, rồi bắt bớ trần áp để ăn cướp.

Dụ dỗ:
Chúng dùng toàn lời hoa mỹ có cánh là hy sinh, góp phần xây dựng đất nước tươi đẹp hơn, to lớn hơn, dân giầu, nước mạnh, công bằng, văn minh, dân chủ...

Lừa đảo: Sau khi dụ dỗ không được quay sang lừa đảo bằng mọi thủ đoạn chuyên nghiệp. Kể cả những người có trình độ vẫn bị lừa. Cụ thể dấu đồ án quy hoạch được Chính phủ cho phép, sau đó vẽ khống ranh quy hoạch và ranh thu hối.

Hù dọa: Đủ kiểu đủ cách; như chụp mũ, gây khó dễ việc làm ăn kiếm sống, theo dõi, nói xấu, bôi nhọ...

Dụ dỗ, lừa đảo và hù dọa không xong, chúng dùng đủ mọi lực lượng, huy động mọi thành phần trong hệ thống chính quyền, đoàn thể để cùng nhau ăn cướp, hợp pháp hóa việc ăn cướp bằng nghị quyết, quyết định hành chính. Nếu người bị cướp vẫn ngoan cố khiếu nại tố cáo, chúng lại dùng thủ đoạn cũ: Dụ dỗ, lừa đảo, hù dọa... cướp cho tới khi nào không còn gì, không nhà không cửa vẫn chưa tha.

Biến dân thành con nợ, vẫn chưa tha... Dân thành vô sản, còn họ trở thành tư bản đỏ.
Dân oan Thủ Thiêm
Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm: Lệnh Quy Hoạch 621 Hecta, Nhưng Cưỡng Chế Đến 938 Hecta Reviewed by TN CG on 4/06/2015 Rating: 5 Dân oan Thủ Thiêm: Đó là lý do tại sao người dân Thủ Thiêm phải làm thay chính quyền phổ biến quy hoạch đã được thủ tướng phê duyệt th...

Không có nhận xét nào: