ĐGM Kontum Nói Với Chủ Tịch Quốc Hội VN: Hoãn Ra Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo Và Cho Biết Thỏa Hiệp Thành Đô - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
1 tháng 5, 2015

ĐGM Kontum Nói Với Chủ Tịch Quốc Hội VN: Hoãn Ra Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo Và Cho Biết Thỏa Hiệp Thành Đô

Kontum - Trong Văn thư số 63/VT/'15/tgmkt đề ngày 28/4/2015 do 2 Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh và Phêrô Trần Thanh Chung của Giáo phận Kontum góp ý Dự Thảo 4 “Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo” có 7 nhận định (ý kiến) và 2 đề nghị.

Dự Thảo 4 “Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo” lại do "những người không có tôn giáo" soạn và áp đặt.

Bên cạnh đó, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh nói thêm: "Điều chúng tôi bận tâm lúc này là Thỏa hiệp Thành Đô năm 1990". Trước đó ngài bảo với ông Chủ tịch Quốc hội "hoãn việc biểu quyết luật Tín ngưỡng Tôn giáo" 
 
 

ĐGM Kontum Nói Với Chủ Tịch Quốc Hội VN: Hoãn Ra Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo Và Cho Biết Thỏa Hiệp Thành Đô Reviewed by TN CG on 5/01/2015 Rating: 5 Kontum - Trong Văn thư số 63/VT/'15/tgmkt đề ngày 28/4/2015 do 2 Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh và Phêrô Trần Thanh Chung của Giáo phận...

Không có nhận xét nào: