Năm Đối Tượng Có Thẩm Quyền Xử Phạt Trong Giao Thông Đường Bộ - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
5 tháng 7, 2015

Năm Đối Tượng Có Thẩm Quyền Xử Phạt Trong Giao Thông Đường Bộ

GNsP (04.07.2015) - Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Chính phủ ngày 13/11/2013 (có hiệu lực từ 1/1/2014) qui định năm đối tượng được quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ là: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; cảnh sát giao thông đường bộ; Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ; Trưởng công an xã; và Thanh tra giao thông vận tải.

Điều 68 Nghị định 171/2013/NĐ-CP này phân định thẩm quyền xử phạt cho 5 đối tượng này, cụ thể như liệt kê dưới đây:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp: Có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP trong phạm vi quản lý của địa phương mình.

2. Cảnh sát giao thông đường bộ: Có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định 171/2013/NĐ-CP như sau:
- Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ của người và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ được quy định tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP;
- Các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 15 Nghị định 171/2013/NĐ-CP.

3. Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ:
Có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP như sau:
- Điểm đ, Điểm i Khoản 1; Điểm g, Điểm h Khoản 2; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm h Khoản 4; Điểm b Khoản 5; Điểm b, Điểm d Khoản 7; Khoản 8; Khoản 9; Khoản 10 Điều 5;
- Điểm e Khoản 2; Điểm a, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, Điểm o Khoản 3; Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm i, Điểm k, Điểm m Khoản 4; Điểm b, Điểm d, Điểm đ Khoản 5; Điểm a, Điểm b, Điểm e Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8; Khoản 9 Điều 6;
- Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i Khoản 2; Điểm b, Điểm d, Điểm đ Khoản 3; Điểm d, Điểm e, Điểm g Khoản 4; Điểm b, Điểm c Khoản 5; Điểm a Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8 Điều 7;
- Điểm c, Điểm e, Điểm g Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4 Điều 8;
- Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12;
- Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 15;
- Điều 18, Điều 20;
- Điểm b Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e Khoản 5; Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 6 Điều 23;
- Điều 26, Điều 29;
- Khoản 4, Khoản 5 Điều 31; Điều 32, Điều 34.

4. Trưởng Công an cấp xã: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm, Khoản, Điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP như sau:
- Điểm đ, Điểm i Khoản 1; Điểm g, Điểm h Khoản 2; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm h Khoản 4 Điều 5;
- Điểm e Khoản 2; Điểm a, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, Điểm o Khoản 3; Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm i, Điểm k, Điểm m Khoản 4; Điểm b, Điểm d, Điểm đ Khoản 5 Điều 6;
- Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i Khoản 2; Điểm b, Điểm d, Điểm đ Khoản 3; Điểm d, Điểm e, Điểm g Khoản 4; Điểm b, Điểm c Khoản 5 Điều 7;
- Điểm c, Điểm e, Điểm g Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4 Điều 8;
- Điều 9, Điều 10;
- Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 11;
- Khoản 1, Khoản 2 Điều 12;
- Khoản 1, Khoản 2 Điều 15;
- Điều 18; Khoản 1, Khoản 2 Điều 20;
- Điểm b Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e Khoản 5 Điều 23;
- Khoản 1 Điều 26; Khoản 1 Điều 29;
- Khoản 4 Điều 31; Điều 32; Khoản 1 Điều 34.

5. Thanh tra giao thông vận tải: Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí, cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ, khi phương tiện (có hành vi vi phạm) dừng, đỗ trên đường bộ; hành vi vi phạm quy định về đào tạo sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình đường bộ và một số hành vi vi phạm khác quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP như sau:
- Điểm đ Khoản 1; Điểm g, Điểm h Khoản 2; Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm đ, Điểm e, Điểm h Khoản 4; Điểm b Khoản 5; Điểm b Khoản 7; Khoản 8 Điều 5;
- Điểm a, Điểm đ, Điểm h Khoản 3; Điểm m Khoản 4; Điểm d Khoản 5 Điều 6;
- Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i Khoản 2; Điểm b Khoản 3; Điểm đ, Điểm e, Điểm g Khoản 4; Điểm b, Điểm c Khoản 5 Điều 7;
- Điểm đ, Điểm e Khoản 1; Điểm a, Điểm b Khoản 2; Điểm b Khoản 3 Điều 8;
- Điểm a Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Điểm a, Điểm b Khoản 4; Điểm a Khoản 5 Điều 11;
- Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15;
- Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4; Điểm b, Điểm đ Khoản 5 Điều 16;
- Điều 19, Điều 20;
- Khoản 3; Điểm b, Điểm c Khoản 4; Khoản 6; Khoản 7 Điều 21;
- Điều 22; Điều 23;
- Khoản 1; Điểm a, Điểm b, Điểm d Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4; Khoản 5; Khoản 6; Khoản 7 Điều 24;
- Điều 25, Điều 27, Điều 28;
- Khoản 2; Điểm a, Điểm đ, Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm k Khoản 5; Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8; Khoản 9; Khoản 10 Điều 30;
- Điều 31, Điều 33, Điều 37, Điều 38.
Quí vị có thể tham khảo các Điểm, Khoản, Điều cụ thể của Nghị định 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2015) được chúng tôi kèm theo (http://vbpl.vn/hanoi/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx…) (http://www.moj.gov.vn/…/Vn%20bn%20php%20l…/View_Detail.aspx…)

(Hình lấy từ nguồn Internet- cho thấy viên CSGT trong hình- dừng phương tiện không theo đúng qui định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 65/2012/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 45/2012/NĐ-CP)

Kỳ sau: Các trường hợp tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe;
Có được quay phim, chụp hình CSGT đang làm nhiệm vụ?
Năm Đối Tượng Có Thẩm Quyền Xử Phạt Trong Giao Thông Đường Bộ Reviewed by TN CG on 7/05/2015 Rating: 5 GNsP (04.07.2015) - Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt c...

Không có nhận xét nào: