Ngày Thế Giới Truyền Giáo: Thống Kê Hội Thánh Công Giáo - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
19 tháng 10, 2015

Ngày Thế Giới Truyền Giáo: Thống Kê Hội Thánh Công Giáo

GNsP (19.10.2015) – Hằng năm nhân ngày Thế Giới Truyền Giáo, năm nay trùng vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 10, Thống tấn xã thuộc Thánh Bộ Truyền Giáo đã cung cấp một vài thống kê tổng quát về công cuộc thừa sai của Hội Thánh trên toàn thế giới. Những bảng số liệu được trích ra từ phiên bản mới nhất của cuốn “Niên giám thống kê của Hội Thánh” liên quan đến các thành viên Giáo Hội, cơ cấu Giáo hội, y tế, an sinh xã hội và giáo dục.

Số liệu chung:

Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 dân số thế giới là 7.093.798.000 tăng thêm 70.421.000 người so với năm trước đó.

Dân số Công Giáo trong cùng thời gian này là 1.253.926.000 người, trên tổng thể tăng 25.305.000 so với năm trước. Sự gia tăng dàn trải trên toàn lục địa đặc biệt là ở Mỹ Châu và Phi Châu, sau đó là Á Châu, Âu Châu và Úc Châu.

Tỉ lệ dân số Công Giáo trên thế giới là 17.68%, tăng lên 0.09%.

Năm nay tỉ lệ người dân / linh mục trên toàn thế giới tăng lên 180 đơn vị, trung bình là 13.752 người.

Số giáo dân/ linh mục trung bình là 3.019 tăng lên 54 đơn vị.

Số giáo hạt: 2.989 tăng 8 so với năm trước.

Giáo điểm truyền giáo có linh mục thường trú là 1.871 điểm đăng kí. Số giáo điểm không có linh mục thường trú tăng 3.074 điểm lên tới 133.869.

Giám mục:

Tổng số giám mục trên toàn thế giới tăng thêm 40 vị, hiện có 5.173 giám mục. Trái với năm trước khi mà số giám mục triều tăng số lượng, còn số giám mục dòng giảm, thì năm nay cả hai đều tăng. Giám mục địa phận năm nay là 3.945 vị, giám mục dòng có 1.228 vị.

Linh mục:

Tổng số linh mục trên toàn thế giới tăng thêm 1.035 vị, lên tới 415.348 người. Châu lục duy nhất ghi nhận sự sụt giảm linh mục lại là Châu Âu và giảm nhẹ ở Úc Châu, trong khi đó ở Châu Phi, Châu Mĩ và Châu Á lại tăng lên. Linh mục triều tăng 917 vị, đạt con số 280.532. Linh mục dòng cũng gia tăng 64 vị đạt tổng số 134.816 người.

Phó tế vĩnh viễn:

Phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới tăng thêm 1,091 lên tới 43.195 vị. Trong đó phó tế triều vĩnh viễn là 42.650, còn phó tế dòng vĩnh viễn là 545 người.

Thành viên các tổ chức thế tục:

Các học viện tổ chức thế tục của nam giới là 712 với sự sụt giảm 59 cơ sở. Trên tầm lục địa có sự gia tăng ở Châu Phi trong khi lại sụt giảm ở Châu Mĩ, Châu Á, Châu Âu và Châu Đại Dương.

Các hội, tổ chức của nữ giới sụt giảm 747 thành viên chỉ còn 23.955. Tăng ở Châu Phi và Châu Á, ngược lại giảm ở Châu Mĩ, châu Âu và châu Đại Dương.

Tu sĩ:

55.253 nam tu sĩ, giảm 61 vị.

693.575 nữ tu sĩ, giảm tổng thể 8.954 nữ tu.

Giáo dân truyền giáo:

Giáo dân truyền giáo tăng thêm 5.191 trên hầu hết các châu lục, chỉ giảm nhẹ ở châu Đại Dương, con số lên tới 367.679 vị.

Giáo lý viên giảm 13.075 người xuống còn 3.157.568 người. tăng ở châu Á, châu Phi, trong khi sụt giảm ở châu Mĩ, châu Âu và Úc châu.

Chủng sinh:

Đại chủng sinh cả địa phận và dòng tu giảm 1.800 người so với trước, hiện tại có 118.251 chủng sinh.

Tiểu chủng sinh giảm 775 người còn 101.928

Trường học và giáo dục Công Giáo:

Giáo hội điều hành 73.263 trường mẫu giáo với 6.963.669 học sinh; 96.822 trường tiểu học với 32.254.204 học sinh; 45.699 trường trung học cơ sở với 19.407.417 học sinh.

Giáo hội cũng đang đào tạo 2.309.797 học sinh phổ thông và 2.727.940 sinh viên đại học.

Các trung tâm từ thiện và y tế mà giáo hội đang điều hành:

– 5.034 bệnh viện, chủ yếu là ở Châu Mĩ và Châu Phi;

– 16.627 phòng khám, chủ yếu là ở Châu Phi, Châu Mĩ và Châu Á;

– 611 trung tâm chăm sóc bệnh nhân phong, chủ yếu là ở Châu Á và Châu Phi;

– 15.518 viện dưỡng lão và bệnh nhân kinh niên và người tàn tật.

– 9.770 trại trẻ mồ côi, chủ yếu ở Á Châu

– 12.082 nhà trẻ, chủ yếu là ở Châu Á và Châu Mĩ;

– 14.391 trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình, chủ yếu là ở Châu Mĩ và Châu Âu;

– 3.896 trung tâm trợ giúp xã hội

– 38.256 học viện các loại.

Các vùng truyền giáo phụ thuộc vào Bộ Truyền Giáo tới 13 tháng 10 năm 2015 là 1.111 giáo hạt tăng 2 so với năm trước. các vùng truyền giáo chủ yếu là ở Châu Phi và Châu Á, sau đó là Châu Mĩ và Châu Đại Dương.

Paul Minh Nhật,

dịch từ: http://www.news.va/en/news/vatican-world-mission-day-catholic-church-statis-5
Ngày Thế Giới Truyền Giáo: Thống Kê Hội Thánh Công Giáo Reviewed by TN CG on 10/19/2015 Rating: 5 GNsP (19.10.2015) – Hằng năm nhân ngày Thế Giới Truyền Giáo, năm nay trùng vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 10, Thống tấn xã thuộc Thánh Bộ T...

Không có nhận xét nào: