Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm Tiếp Tục Khiếu Nại Văn Thư Của Chủ Tịch UBND Quận 2 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
5 tháng 11, 2015

Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm Tiếp Tục Khiếu Nại Văn Thư Của Chủ Tịch UBND Quận 2

Sài Gòn – Hôm nay, ngày 4/11/2015, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm tiếp tục gởi đơn khiếu nại Văn thư của ông Nguyễn Hoài Nam, chủ tịch UBND Quận 2, về việc giải tỏa trường học thánh Anna của Hội Dòng.

Trong đơn khiếu nại Hội Dòng MTG Thủ Thiêm yêu cầu UBND Quận 2 thực hiện đúng tinh thần của thông cáo chung ngày 15/10/1975 giữa Sở Giáo Dục TP.HCM (đại diện Chính phủ CMLTCHMNVN) và Ủy Ban Liên lạc Giáo Dục Công Giáo (đại diện Giáo phận Sài Gòn) về việc công lập hóa các tư thục công giáo. Theo tinh thần của Thông Cáo chung đó, nhà Dòng đã giao cho nhà nước quản lý các cơ sở giáo dục của nhà Dòng cho mục tiêu giáo dục. Thông Cáo Chung 1975 khẳng định quyền sở hữu các cơ sở trên vẫn thuộc Giáo Hội Công giáo, ở đây là Dòng MTG Thủ Thiêm và trong trường hợp muốn sử dụng vào mục tiêu khác ngoài mục tiêu giáo dục thì phải có sự thỏa thuận của đôi bên.

“Hội dòng chưa bao giờ “từ bỏ” hay “chuyển quyền sở hữu” các cơ sở trường học này cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dưới bất kỳ hình thức nào. Quyền sở hữu tài sản của HD MTGTT không thể “bị chấm dứt”, bởi không thuộc các trường hợp “Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu” tại điều 171 BLDS.”

Hiện nay trường Thánh Anna đã không còn phục vụ cho mục tiêu giáo dục; do vậy, HD MTG Thủ Thiêm đề nghị “Nhà nước phải đền bù thỏa đáng, đúng trình tự quy định của pháp luật về chính sách giải tỏa đối với đất và tài sản gắn liền với đất, để bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các nữ tu”.

Xem toàn bộ đơn khiếu nại:

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ Thiêm, ngày 03/11/2015

ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về nội dung văn thư Chủ Tịch Quận 2 gởi Hội dòng ngày 24/10/2015 – số 4600/UBND)Kính gửi:
– Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM
– Ban Thanh Tra TP.HCM
– Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 2, TP.HCM


Tôi là nữ tu Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1954,
CMND : 021409142 cấp ngày 01/03/2007 tại TP.HCM

Đại diện cho 610 nữ tu thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm (HD MTGTT) trân trọng gửi đến quý chính quyền các cấp ý kiến của tập thể các nữ tu về vấn đề pháp lý, liên quan đến quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất của các cơ sở trường học thuộc Hội dòng như sau :

1) HD MTGTT đã có rất nhiều văn bản và cũng nêu rõ ý kiến tại các buổi làm việc với UBND quận 2 và phường Thủ Thiêm ngày 21/10/2015 và 24/10/2015 vừa qua về tính pháp lý của khu đất tại 76A đường Nhà Thờ Khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2 (trước là Trường Nữ Thánh Anna thuộc quyền sở hữu – quyền sử dụng của HD MTGTT). Sau năm 1975, Hội dòng đã giao trường học cho Sở giáo dục Thành phố quản lý sử dụng với “mục đích giáo dục”. Đúng với tinh thần thông cáo chung ngày 15/10/1975 giữa Sở Giáo Dục TP.HCM (đại diện Chính phủ CMLTCHMNVN) và Ủy Ban Liên lạc Giáo Dục Công Giáo (đại diện Giáo phận Sài Gòn) về việc công lập hóa các tư thục công giáo (dưới đây gọi là “Thông cáo chung ngày 15/10/1975”) với nội dung :
  1. Giáo phận Saigon đồng ý trao cho Nhà nước quyền sử dụng các trường sở thuộc Giáo phận kể từ niên khóa 1975-1976 này, để phục vụ cho mục tiêu giáo dục.
  2. Quyền sở hữu các trường sở nói trên vẫn thuộc về Giáo hội Công Giáo. Trong trường hợp muốn dành cơ sở phục vụ cho một mục tiêu khác ngoài mục tiêu giáo dục, cần phải có sự thỏa thuận của đôi bên.
  3. Nhà nước có trách nhiệm bảo trì cơ sở và vật dụng, cũng như chịu mọi chi phí về quản trị, tu bổ và thuế má trong suốt thời gian sử dụng trường”.
2) Nhưng kể từ ngày 05/09/2011 cho đến nay, cả 3 trường học của HD MTGTT nói trên đều ngưng hoạt động, không còn sử dụng cho “mục đích giáo dục” nữa. Ngày 22/10/2011, UBND, công an, dân quân và các đoàn thể phường Thủ Thiêm đã dọn đến đặt trụ sở tại Trường Tiểu Học Thủ Thiêm là một trong các cơ sở vẫn thuộc quyền sở hữu của Giáo hội Công Giáo (Hội Dòng), mà không có bất kỳ thỏa thuận nào của đôi bên như cam kết của Nhà nước ngày 15/10/1975. Nghiêm trọng hơn là đã đập phá cơ sở của Hội dòng trong khi chưa có thỏa thuận “bồi thường, hỗ trợ” nào.

3) Căn cứ Thông Cáo Chung ngày 15/10/1975 và chiếu theo qui định pháp luật hiện hành, HD MTGTT đã gửi đơn khiếu nại yêu cầu Nhà nước hoàn trả lại cho HD MTGTT các Trường học là tài sản hợp pháp của các Nữ tu. Nếu các Trường học này nằm trong phần đất quy hoạch giải tỏa, thì HD MTGTT yêu cầu Nhà nước giải quyết theo chính sách giải tỏa, đền bù thỏa đáng, đúng trình tự quy định của pháp luật đối với đất và tài sản gắn liền với đất, để bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho các Nữ tu, tránh gây xáo trộn quản lý đất đai tại địa phương như phát biểu tại buổi họp ngày 21/10/2015 tại UBND Phường Thủ Thiêm.

4) Yêu cầu của HD MTGTT là phù hợp các qui định pháp luật hiện hành về quyền sở hữu tài sản của tổ chức tôn giáo qui định tại Bộ luật dân sự (BLDS), Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, Nhà nước đã cam kết quyền sở hữu các Trường sở mà HD MTGTT giao cho Nhà nước sử dụng vào mục đích Giáo dục vẫn luôn thuộc về HD MTGTT. Hơn nữa, Hội dòng cũng chưa bao giờ “từ bỏ” hay “chuyển quyền sở hữu” các cơ sở trường học này cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dưới bất kỳ hình thức nào. Quyền sở hữu tài sản của HD MTGTT không thể “bị chấm dứt”, bởi không thuộc các trường hợp “Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu” tại điều 171 BLDS.

Còn về khu đất, HD MTGTT cũng chưa bao giờ “chuyển nhượng” quyền sử dụng của mình cho bất kể cá nhân, tổ chức nào. Việc giao cho Sở Giáo dục Thành phố vào năm 1975 là để Nhà nước “sử dụng cho mục đích Giáo dục”, thực hiện mục tiêu “miễn học phí” cho học sinh, giải quyết nhu cầu khó khăn của Thành phố vào những ngày mới tiếp quản, theo đúng tinh thần Bản thông báo của Ủy Ban Giáo dục Công Giáo trong Đại hội các tư thục tôn giáo tại trường Lasan Taberd vào ngày 29/9/1975 ; Văn thư số 576/VP-75 ngày 7/10/1975 của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn gửi ông Chủ tịch Chính phủ CMLTCHMNVN ; Và Thông cáo chung ngày 15/10/1975.

Việc giao và nhận các Trường sở của HD MTGTT, trong điều kiện và hoàn cảnh với những văn bản có giá trị pháp lý thực tế nêu trên, thì không thể bị xem là “quản lý” theo các chính sách cải tạo về nhà và đất của Chỉ thị số 1940/CT-TTg[1] của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2008. Và ngay cả khi HD MTGTT đã giao các trường sở cho Nhà nước “quản lý vào mục đích giáo dục” nghĩa là thực hiện các chính sách về quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà, đất thì theo chỉ thị số 1940/CT-TTg, Nhà nước vẫn phải hoàn trả các trường sở này cho HD MTGTT vì các trường này đã không còn sử dụng vào mục đích Giáo dục nữa.

5) Với một Hội Dòng có hơn 600 Nữ Tu sĩ, với năng lực chuyên môn được đào tạo là chuyên ngành “giáo dục”, nhu cầu sử dụng các cơ sở trường học- của chính công sức, máu và nước mắt các thế hệ Hội dòng xây dựng nên- không những là “chính đáng” mà còn là công lý, công bằng, phù hợp pháp luật và đạo đức. Nếu vì “lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”, Nhà nước có nhu cầu sử dụng tài sản của Hội dòng, việc bồi thường, hỗ trợ …cho Hội dòng “xây dựng cơ sở mới” là đúng với pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước.

6) Nhân đây, chúng tôi xin nhắc lại : Nội dung văn thư của ông chủ tịch UBND Quận 2 gởi cho Hội dòng ngày 24/10/2015 là phản ánh không đúng sự thật và chúng tôi đã có thơ phản hồi gởi Ông Chủ tịch UBND quận 2 đề ngày 29/10/2015.

Đề nghị : Vì những lẽ trên, Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, một lần nữa đề nghị quý chính quyền các cấp và các đơn vị có trách nhiệm sớm giải quyết yêu cầu của chúng tôi : Hội dòng sẵn sàng chấp hành chính sách của nhà nước, đồng ý để nhà nước giải tỏa các cơ sở trường học nói trên với điều kiện: Nhà nước phải đền bù thỏa đáng, đúng trình tự quy định của pháp luật về chính sách giải tỏa đối với đất và tài sản gắn liền với đất, để bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các nữ tu, tránh gây xáo trộn quản lý đất đai tại địa phương, tránh những xáo trộn đời sống và sinh hoạt của Hội dòng, của cộng đồng và cả Nhà nước.

Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

Kính đơn
Nữ tu Nguyễn Thị Hoa

Phụ trách các vấn đề pháp lý của Hội dòng

Nơi nhận:
Như trên
Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn – để kính trình
Cha Tổng Đại diện Giáo phận – để kính trình
Cha Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam – để kính trình
Cha Quản hạt Hạt Thủ Thiêm – để báo cáo
Cha chính xứ Thủ Thiêm- để kính trình.
UBND Phường Thủ Thiêm – thông báo
Lưu VP Hội Dòng


[1] Chỉ thị số 1940/CT-TTg: “3a. Nhà, đất liên quan đến tôn giáo mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng thì cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng phải sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến tình cảm tôn giáo của quần chúng tín đồ. Trường hợp sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu hồi để bố trí sử dụng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; trường hợp cơ sở tôn giáo có nhu cầu chính đáng sử dụng nhà, đất đó vào mục đích tôn giáo thì tùy từng trường hợp cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xét giao nhà, đất với diện tích phù hợp; hoặc tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo xây dựng cơ sở mới theo quy định của pháp luật.”Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm Tiếp Tục Khiếu Nại Văn Thư Của Chủ Tịch UBND Quận 2 Reviewed by TN CG on 11/05/2015 Rating: 5 Sài Gòn – Hôm nay, ngày 4/11/2015, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm tiếp tục gởi đơn khiếu nại Văn thư của ông Nguyễn Hoài Nam, chủ tịch UBND...

Không có nhận xét nào: