Hồ Công Tâm: Bù Nhìn Vỗ Tay - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
11 tháng 11, 2015

Hồ Công Tâm: Bù Nhìn Vỗ Tay

Máu đã đổ thấm đầy trên thảm đỏ
Đảng trải ra đón rước Tập Cận Bình
Như rước voi giày xéo mả tổ mình
Đảng Nhà nước Vẹm sao không biết nhục?!

Hăm mốt phát đạn chào mừng đúng lúc
Đón quan thày đi duyệt trước hàng quân
Theo tháp tùng kế cận Tập đại nhân
Là Trọng Lú mặt mày trông hớn hở

Và Quốc Hội đèn hoa giăng rực rỡ
Tập đại nhân ban huấn thị an bang
Phải thuộc nằm lòng 16 Chữ Vàng
Và 4 Tốt kim chỉ nam vạn đại !

Đám đại biểu Bù Nhìn đâu dám cãi
Hội Diên Hồng vang dội tiếng vỗ tay
Đứng xun xoe, Dương Trung Quốc khen hay
Quan thày dạy, xin ghi lòng tạc dạ!

Lũ chó đẻ Bù Nhìn sao hèn hạ
Nước mất rồi vẫn không dám hở môi
Có bề nào sợ mất cái ghế ngồi
Diên Hồng Hội đồng thanh hô Vạn Tuế!

8-11-2015
HỒ CÔNG TÂM
Hồ Công Tâm: Bù Nhìn Vỗ Tay Reviewed by TN CG on 11/11/2015 Rating: 5 Máu đã đổ thấm đầy trên thảm đỏ Đảng trải ra đón rước Tập Cận Bình Như rước voi giày xéo mả tổ mình Đảng Nhà nước Vẹm sao không biết n...

Không có nhận xét nào: