Yêu Cầu Nhà Cầm Quyền Tỉnh Khánh Hòa Ngưng Đập Phá Cơ Sở Tôn Giáo Của DCCT - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
14 tháng 11, 2015

Yêu Cầu Nhà Cầm Quyền Tỉnh Khánh Hòa Ngưng Đập Phá Cơ Sở Tôn Giáo Của DCCT

Tu viện DCCT Nha Trang yêu cầu tỉnh Khánh Hòa trả lại cơ sở Tu viện bị chiếm dụng từ năm 1978 nay lại bán cho tư nhân. Hôm nay Nhà nguyện của Tu viện trước đây đang bị đập phá...Đứng tên trong Đơn kiến nghị là Linh mục Nguyễn Thành Hưng, Tu viện trưởng DCCT Nha Trang. 

Gần đây nổi lên nhiều vụ nhà cầm quyền muốn cướp các cơ sở tôn giáo vì mục đích kinh tế (vì tiền). Dòng MTG Thủ Thiêm, Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội, Dòng Carmelo, giờ tới Dòng Chúa Cứu Thế.

Dẫu biết rằng dù có lên tiếng thì cộng sản vốn tham lam vô độ chưa chắc chịu trả lại. Nhưng nếu không lên tiếng thì sẽ ăn nói ra sao với hậu thế. Các thế hệ sau này sẽ hỏi: Những người có trách nhiệm thời điểm ấy đã làm gì???
Nguồn: FB Lm Đinh Hữu Thoại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yêu Cầu Nhà Cầm Quyền Tỉnh Khánh Hòa Ngưng Đập Phá Cơ Sở Tôn Giáo Của DCCT Reviewed by TN CG on 11/14/2015 Rating: 5 Tu viện DCCT Nha Trang yêu cầu tỉnh Khánh Hòa trả lại cơ sở Tu viện bị chiếm dụng từ năm 1978 nay lại bán cho tư nhân. Hôm nay Nhà nguyện...

Không có nhận xét nào: