Bản Lên Tiếng Yêu Cầu Trả Tự Do Cho Các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2015 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
4 tháng 12, 2015

Bản Lên Tiếng Yêu Cầu Trả Tự Do Cho Các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2015

TNCG: Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày công bố Tuyên Ngôn Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các nước dân chủ trên thế giới, hãy can thiệp và áp lực buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, đặc biệt là trường hợp của những tù nhân lương tâm bị kết án nặng nề. Mời quý vị cùng lên tiếng và phổ biến bản lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam.
Bản Lên Tiếng Yêu Cầu Trả Tự Do Cho Các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam
Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2015

Vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền nhằm định ra một khuôn mẫu chung về quyền con người mà mọi quốc gia và mọi dân tộc cần đạt tới. Hơn 65 năm sau, những gì ghi trong Bản Tuyên Ngôn này vẫn là một chuẩn mực mà mọi quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đều phải tôn trọng.

Là một nước thành viên của Liên Hiệp Quốc và hiện nay cũng là một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, lẽ ra Việt Nam phải đi đầu trong việc tôn trọng các chuẩn mực của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và tuân thủ những công ước quốc tế về nhân quyền đã ký kết, như Công ước Quốc tế về Quyền Tự do Dân sự và Chính trị, Công ước Quốc tế về Quyền Tự do Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Nhưng những gì đã và đang xảy ra tại Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Các quyền con người vẫn tiếp tục bị chà đạp, việc bắt bớ và giam cầm tùy tiện vẫn tiếp tục xảy ra. Nghiêm trọng hơn là trong nhà tù của Việt Nam, có những người đã bị giam giữ nhiều năm, với những bản án nặng nề, chỉ vì họ đã thực thi các quyền về tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận hay tự do hội họp và lập hội. Tiếp tục giam cầm các tù nhân lương tâm này là chà đạp trắng trợn lên tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Do đó, nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày công bố Tuyên Ngôn Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các nước dân chủ trên thế giới, hãy can thiệp và áp lực buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, đặc biệt là trường hợp của những tù nhân lương tâm bị kết án nặng nề sau đây :

  • Đặng Xuân Diệu, hoạt động xã hội - nhóm TNCG : 13 năm tù và 5 năm quản chế,
  • Đỗ Thị Hồng, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 13 năm tù và 5 năm quản chế
  • Đoàn Đình Nam, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
  • Đoàn Văn Cư, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 14 năm tù và 5 năm quản chế
  • Hồ Đức Hòa, hoạt động xã hội - nhóm TNCG : 13 năm tù và 5 năm quản chế
  • Lê Duy Lộc, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 17 năm tù và 5 năm quản chế
  • Lê Đức Động, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 12 năm tù và 5 năm quản chế
  • Lê Phúc, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 15 năm tù và 5 năm quản chế
  • Lê Trọng Cư, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 12 năm tù và 5 năm quản chế
  • Lương Nhật Quang, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 12 năm tù và 5 năm quản chế
  • Ngô Hào, hoạt động dân chủ : 15 năm tù và 5 năm quản chế
  • MS Nguyễn Công Chính, hoạt động tôn giáo : 11 năm tù
  • Nguyễn Dinh, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 14 năm tù và 5 năm quản chế
  • Nguyễn Đặng Minh Mẫn, hoạt động dân chủ - nhóm TNCG : 8 năm tù và 5 năm quản chế
  • Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, hoạt động cho quyền công nhân : 9 năm tù và 5 năm quản chế
  • Nguyễn Kỳ Lạc, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
  • Nguyễn Thái Bình, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 12 năm tù và 5 năm quản chế
  • LM Nguyễn Văn Lý, hoạt động tôn giáo – Khối 8406 : 8 năm tù và 5 năm quản chế
  • Phạm Thị Phượng, hoạt động dân chủ - đảng Vì Dân : 11 năm tù
  • Phan Thành Tường, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 10 năm tù và 5 năm quản chế
  • Phan Thành Ý, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 14 năm tù và 5 năm quản chế
  • Phan Văn Thu, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : bị kết án chung thân
  • Tạ Khu, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
  • Trần Huỳnh Duy Thức, hoạt động dân chủ : 16 năm tù và 5 năm quản chế
  • Trần Phi Dũng, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 13 năm tù và 5 năm quản chế
  • Trần Quân, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 12 năm tù và 5 năm quản chế
  • Trần Thị Thúy, hoạt động xã hội - dân oan : 8 năm tù và 5 năm quản chế
  • Từ Thiện Lương, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
  • Võ Ngọc Cư, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
  • Võ Thành Lê, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
  • Võ Tiết, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
  • Võ Ngọc Cư, hoạt động tôn giáo - vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
   Ngày 03 tháng 12 năm 2015
   Nhóm 17 Thanh Niên Công Giáo - Tin Lành

    ------------------------------------------------
                       Statement Demanding the Release of Vietnam’s Prisoners of Conscience

   International Human Rights Day 2015

   On December 10 in 1948, the United Nations General Assembly proclaimed the Universal Declaration of Human Rights as a framework of human rights for all people and nations to strive towards. More than 65 years later, the Declaration continues to be the standard that all United Nations member states must aim to uphold.

   As a member state of the United Nations and as a member of the United Nations Human Rights Council, Vietnam is supposed to be leading efforts in protecting the rights enumerated in the Universal Declaration of Human Rights. Vietnam should also be complying with the international human rights conventions it is a signatory to, such as the International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

   However, the current situation in Vietnam reveals the complete opposite of the government’s international commitments. The rights of the people continue to be violated, citizens are arbitrarily detained and severe mistreatment in prison still occur. More serious is that in the prisons there are people arbitrarily detained with long prison sentences just because they were peacefully advocating for freedom of religion, freedom of thought, freedom of speech, or freedom of assembly and association. The detention of these prisoners of conscience is a blatant violation of the Universal Declaration of Human Rights.

   On the occasion of the 67th anniversary of the proclamation of the Universal Declaration of Human Rights, we urgently call on the United Nations Human Rights Council, international human rights organizations, and democratic countries in the world to pressure the Vietnamese government to unconditionally release all prisoners of conscience, especially those who have been sentenced to lengthy prison terms, which are as follow:

   - Dang Xuan Dieu: Social Activist, 13 years prison term, 5 years house arrest
   - Do Thi Hong: Religious Activist – Bia Son Trial, 13 years prison term, 5 years house arrest
   - Doan Dinh Nam:Religious Activist – Bia Son Trial, 16 years prison term, 5 years house arrest
   - Doan Van Cu: Religious Activist – Bia Son Trial,14 years prison term, 5 years house arrest
   - Ho Duc Hoa: Social Activist, 13 years prison term, 5 years house arrest
   - Le Duy Loc: Religious Activist – Bia Son Trial, 17 years prison term, 5 years house arrest
   - Le Duc Dong: Religious Activist – Bia Son Trial, 12 years prison term, 5 years house arrest
   - Le Phuc: Religious Activist – Bia Son Trial, 15 years prison term, 5 years house arrest
   - Le Trong Cu: Religious Activist – Bia Son Trial, 12 years prison term, 5 years house arrest
   - Luong Nhat Quang: Religious Activist – Bia Son Trial, 12 years prison term, 5 years house arrest
   - Ngo Hao: Democratic Activist, 15 years prison term, 5 years house arrest
   - Pastor Nguyen Cong Chinh: Religious Activist, 11 years prison term
   - Nguyen Dinh: Religious Activist – Bia Son Trial, 14 years prison term, 5 years house arrest
   - Nguyen Dang Minh Man: Democratic Activist, 8 years prison term,5 years house arrest
   - Nguyen Hoang Quoc Hung: Worker Rights Activist, 9 years prison term, 5 years house arrest
   - Nguyen Ky Lac: Religious Activist – Bia Son Trial, 16 years prison term, 5 years house arrest
   - Nguyen Thai Binh: Religious Activist – Bia Son Trial, 12 years prison term, 5 years house arrest
   - Father Nguyen Van Ly: Religious Activist, 8 years prison term, 5 years house arrest
   - Pham Thi Phuong: Democratic Activist – Party for People, 11 years prison term
   - Phan Thanh Tuong: Religious Activist – Bia Son Trial, 10 years prison term, 5 years house arrest
   - Phan Thanh Y: Religious Activist – Bia Son Trial, 14 years prison term, 5 years house arrest
   - Phan Van Thu: Religious Activist – Bia Son Trial, life imprisonment
   - Ta Khu: Religious Activist – Bia Son Trial, 16 years prison term, 5 years house arrest
   - Tran Huynh Duy Thuc:Democratic Activist,16 years prison term, 5 years house arrest
   - Tran Phi Dung: Religious Activist – Bia Son Trial, 13 years prison term, 5 years house arrest
   - Tran Quan: Religious Activist – Bia Son Trial, 12 years prison term, 5 years house arrest
   - Tran Thi Thuy: Social Activist, 8 years prison term, 5 years house arrest
   - Tu Thien Luong: Religious Activist – Bia Son Trial, 16 years prison term, 5 years house arrest
   - Vo Ngoc Cu: Religious Activist – Bia Son Trial, 16 years prison term, 5 years house arrest
   - Vo Thanh Le: Religious Activist – Bia Son Trial, 16 years prison term, 5 years house arrest
   - Vo Tiet: Religious Activist – Bia Son Trial, 16 years prison term, 5 years house arrest

   December 03, 2015

   Initiated by group of 17 Catholic and Protestant Youth


   Đồng ký tên :
   Danh sách tổ chức:

   1. Bạch Đằng Giang Foundation, đại diện : Phạm Bá Hải

   2. Ban Điều hành Hội CTNLT, đại diện : Bác sĩ Nguyễn Đan Quế.

   3. Con Đường Việt Nam, đại diện : Hoàng Văn Dũng.

   4. Diễn đàn Xã Hội Dân Sự, đại diện : Tiến sĩ Nguyễn Quang A

   5. Đảng Việt Tân, đại diện : Phạm Minh Hoàng

   6. Giáo Hội Liên Hữu Lutheran Viet Nam-Hoa Kỳ, đại diện: MS Nguyen Hoang Hoa

   7. Hoàng Sa FC, đại diện : Từ Anh Tú

   8. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, đại diện : Nguyễn Bắc Truyển

   9. Hội Anh Em Dân Chủ, đại diện : Kỹ Sư Phạm Văn Trội.

   10. Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo, đại diện : Hà Thị Vân

   11. Hội Bầu Bí Tương Thân, đại diện : Nguyễn Lê Hùng

   12. Hội NoU Sài Gòn, đại diện : Hoàng Vi

   13. Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, đại diện : Trần Thị Nga, Huỳnh Thục Vy

   14. Lao Động Việt, đại diện : Đỗ Thị Minh Hạnh

   15. Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, đại diện : Nguyễn Ngọc Bích

   16. Nhóm Cứu Lấy Dân Oan Hà Nội, đại diện: Mai Xuân Dũng

   17. Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, đại diện : LM Phan Văn Lợi

   18. Phòng CLHB DCCT Sài Gòn, đại diện: Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại

   19. Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, đại diện : Vũ Quốc Ngữ.

   20. Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam, đại diện : LS Nguyễn Văn Đài

   21. Việt Nam Thống Nhất Đảng, Đại diện: Lê Thanh Tùng

   Danh sách cá nhân:

   1. Bùi Chát, Nhà văn, Sài Gòn

   2. Bùi Kim Vương, Nghệ An

   3. Bùi Minh Luân , An Giang

   4. Bùi Thế Anh, Hà Nội

   5. Bùi Thị Cúc, Nghệ An

   6. Bùi Thị Kim Oanh, Hà Nội

   7. Bùi thị Nữ, Đồng Tháp

   8. Bùi Thị Uyển Nhi, Nghệ An

   9. Chu Mạnh Sơn, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An

   10. Chu văn Tuấn, Nghệ An

   11. Dương Đại Triều Lâm, Sài Gòn

   12. Dương Kim Khải, mục sư, cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn

   13. Dương Xuân Trị, Nghệ An

   14. Đặng Ngọc Minh, cựu tù nhân lương tâm, Trà Vinh

   15. Đặng thị Hằng, Nghệ An.

   16. Đặng Thị Hảo, Nghệ An

   17. Đặng thị Hòe, Nghệ An.

   18. Đặng Văn Quân, Nghệ An

   19. Đặng xuân Hà, Nghệ An.

   20. Đậu phi Thiên, Nghệ An.

   21. Đậu Văn Dương, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An

   22. Đậu Văn Lai, Nghệ An

   23. Đinh Bạt Lượng, Nghệ An

   24. Đinh thị Oanh, Nghệ An

   25. Đinh Trọng Luân, Nghệ An

   26. Đỗ Đức Hợp, Sài Gòn

   27. Đỗ Thế Chánh, Sài Gòn

   28. Hồ Đức Hiền, Nghệ An

   29. Hồ Đức Kiên, Nghệ An

   30. Hồ đức Lâm, Nghệ An

   31. Hồ đức Lực, Nghệ An

   32. Hồ huy An, Nghệ An

   33. Hồ Huy Khang, Nghệ An

   34. Hồ Huy Vương, Nghệ An

   35. Hồ thị Châu, Nghệ An

   36. Hồ thị Truyền, Nghệ An

   37. Hồ Văn Diệm, Nghệ An

   38. Hồ Văn Oanh, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An

   39. Hồ Văn Quang, Nghệ An

   40. Hồ văn Tuệ, Nghệ An

   41. Hoàng Đức Bình, Kỹ sư xây dựng, Nghệ An.

   42. Hoàng Hưng, cựu tù nhân lương tâm, nhà báo, Sài Gòn

   43. Hoàng Ngọc Đức, Nghệ An

   44. Hoàng Thị Hương , Nghệ An

   45. Hoàng thị Lan, Nghệ An

   46. Hoàng Văn Khởi, Hà Nội.

   47. Huyền Trang, Phóng viên GNsP

   48. Huỳnh Anh Tú, Sài Gòn

   49. Lê Anh Hùng, Nhà báo độc lập, Hà Nội

   50. Lê Công Định, cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn

   51. Lê Đình Lượng, Nghệ An

   52. Lê Hồng Hạnh, An Giang

   53. Lê Mỹ Hằng, Nghệ An

   54. Lê Nguyên Hoàng, Hà nội

   55. Lê Nhàn, Nghệ An.

   56. Lê Quốc Quân, luật sư, cựu tù nhân lương tâm, Hà Nội

   57. Lê Quốc Quyết, Sài Gòn

   58. Lê Thăng Long, cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn

   59. Lê Thị Công Nhân, cựu tù nhân lương tâm, Hà Nội

   60. Lê thị Hằng, Nghệ An.

   61. Lê Thị Mỹ Hằng, Nghệ An

   62. Lê Văn Chính, Nghệ An

   63. Lê Văn Đoàn, Nghệ An

   64. Lê Văn Khôi, Nghệ An

   65. Lê văn Kiệt, Tiến sĩ Khoa Học, Bruxelles, Belgium

   66. Lê Văn Sơn, cựu tù nhân lương tâm, Thanh Hóa

   67. Lư văn Bảy, cựu tù nhân lương tâm, Kiên Giang

   68. Mai Phương Thảo, Hà Nội

   69. Ngô Duy Quyền, Hà Nội

   70. Ngô Minh Tâm, Phú Yên

   71. Ngô Nhật Đăng, Sài Gòn

   72. Ngô Quỳnh, cựu tù nhân lương tâm, Bắc Giang

   73. Nguyễn Bắc Truyển, cựu tù nhân chính trị, Sài Gòn

   74. Nguyễn Bích Ngọc Hương, Long An

   75. Nguyễn cao Cường, Nghệ An

   76. Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, cựu tù nhân chính trị, Trà Vinh

   77. Nguyễn Đình Hanh, Nghệ An

   78. Nguyễn Hoài Thu, Nghệ An

   79. Nguyễn hồng Phong, Nghệ An

   80. Nguyễn Khánh Lâm, Vĩnh Phúc

   81. Nguyễn Lân Thắng, Hà Nội

   82. Nguyễn Lưu Thành, Nghệ An

   83. Nguyễn Mạnh Hiền, Nghệ An

   84. Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư, Sài Gòn

   85. Nguyễn Minh Chí, Thanh Hóa

   86. Nguyễn Minh Thư, Sài Gòn

   87. Nguyễn Sáng Côn, Nghệ An

   88. Nguyễn Thanh Hà, Hà Nội

   89. Nguyễn Thành Huân, Nghệ An

   90. Nguyễn thị Hóa, Nghệ An

   91. Nguyễn Thị Bích Diễm, Đồng Nai

   92. Nguyễn Thị Bích Ngà, kinh doanh, Sài Gòn

   93. Nguyễn thị Đình, Nghệ An

   94. Nguyễn Thị Hoàng, Nghệ An

   95. Nguyễn thị Hồng Phương, Nghệ An

   96. Nguyễn thị Hồng, Nghệ An

   97. Nguyễn thị Hường, Nghệ An

   98. Nguyễn Thị Khiêm Nhu, Sài Gòn

   99. Nguyễn thị Kiều, Nghệ An

   100. Nguyễn thị Kim Chi, nghệ sĩ, Hà Nội

   101. Nguyễn Thị Kim Liên, Long An

   102. Nguyễn thị Lâm, Nghệ An

   103. Nguyễn thị Liệu, Nghệ An

   104. Nguyễn thị Luyện, Nghệ An

   105. Nguyễn thị Mẫn, Nghệ An

   106. Nguyễn Thị Nga, Hải Phòng

   107. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nghệ An

   108. Nguyễn Thị Nguyên, Thanh Hóa

   109. Nguyễn Thị Nhan, Nghệ An

   110. Nguyễn Thị Nhung, Bình Thuận

   111. Nguyễn thị Thuý, Hải Phòng

   112. Nguyễn thị Thúy, Nghệ An

   113. Nguyễn Thị Tuyết, Nghệ An

   114. Nguyễn Thu Hương, Hà Nội

   115. Nguyễn Trung Hiếu, kinh doanh, Sài Gòn

   116. Nguyễn Trung Tôn, mục sư, Thanh Hóa

   117. Nguyễn Tường Thụy, nhà báo, Hà Nội

   118. Nguyễn Văn Ân, Nghệ An

   119. Nguyễn văn Bách, Nghệ An

   120. Nguyễn văn Băng, Nghệ An

   121. Nguyễn văn Bình, Nghệ An.

   122. Nguyễn Văn Cảnh, Nghệ An

   123. Nguyễn văn Chung, Nghệ An

   124. Nguyễn Văn Đề, Hà Nội

   125. Nguyễn Văn Duyệt, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An

   126. Nguyễn Văn Hiến, Nghệ An

   127. Nguyễn Văn Hoan, Nghệ An

   128. Nguyễn văn Hùng, Nghệ An

   129. Nguyễn văn Kỳ, Nghệ An

   130. Nguyễn Văn Lợi, Trà Vinh

   131. Nguyễn Văn Mẫu, Nghệ An

   132. Nguyễn Văn Nhiễm, Nghệ An

   133. Nguyễn Văn Oai, Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nghệ An

   134. Nguyễn văn Thanh, Nghệ An

   135. Nguyễn văn Thành, Nghi lộc, Nghệ An.

   136. Nguyễn văn Thành, TP Vinh, Nghệ An

   137. Nguyễn Văn Thiển, Hà Nội

   138. Nguyễn văn Thiện, Nghệ An

   139. Nguyễn Văn Thông, Nghệ An

   140. Nguyễn văn Thu, Nghệ An

   141. Nguyễn văn Thủy, Nghệ An

   142. Nguyễn Văn Tình, Nghệ An

   143. Nguyễn Văn Toàn, Nghệ An

   144. Nguyễn Văn Tráng, Thanh Hóa

   145. Nguyễn Văn Triều, Nghệ An

   146. Nguyễn Văn Túc, cựu tù nhân lương tâm, Thái Bình

   147. Nguyễn văn Út, Nghệ An.

   148. Nguyễn Văn Viên, Hà Nội

   149. Nguyễn Xuân Anh, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An

   150. Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà văn, cựu tù nhân chính trị, Hải Phòng

   151. Phạm Hà Tuấn, Bắc Giang

   152. Phạm Minh Vũ, cựu tù nhân lương tâm, Quảng Trị.

   153. Phạm Ngọc An, Kinh doanh, Sài Gòn

   154. Phạm Phương Kiều, Sài Gòn

   155. Phạm thị kim Chi, Nghệ An

   156. Phạm Trọng Anh, Nghệ An

   157. Phạm Văn Bằng, Nam Định

   158. Phan Thị Điệp, Nghệ An

   159. Phan Văn Hùng, Hà Nội

   160. Phan Văn Phong, Hà Nội

   161. Phan Văn Thành, Nghệ An

   162. Phùng Minh Phương, Lạng Sơn.

   163. Thái Văn Dung, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An

   164. Thân Văn Hướng, Nghệ An

   165. Thích Không Tánh, Sư Thầy Chùa Liên Trì

   166. Tô Oanh, nhà giáo, Bắc Giang

   167. Trần Đức Thạch, nhà thơ, Nghệ An

   168. Trần Đức Trường, Nghệ An

   169. Trần Hữu Đức, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An

   170. Trần Khắc Đạt, Lâm Đồng

   171. Trần Khắc Đường, Lâm Đồng

   172. Trần Khắc Hiển, Lâm Đồng

   173. Trần Khắc Sáng, Nghệ An.

   174. Trần Minh Khang, Nghệ An

   175. Trần Minh Nhật, cựu tù nhân lương tâm, Lâm Đồng

   176. Trần Ngọc Thuận, Hà Nội

   177. Trần Quốc Tiến, Sài Gòn

   178. Trần Thanh Phong, Đồng Tháp

   179. Trần Thanh Tuấn, Đồng Tháp

   180. Trần Thị Chung, Nghệ An

   181. Trần Thị Diễm, Đồng Tháp

   182. Trần Thị Hường , Hà Nội

   183. Trần thị Liệu, Nghệ An

   184. Trần Thị Thược, Sài Gòn

   185. Trần Văn Bang, kỹ sư, cựu chiến binh, Sài Gòn.

   186. Trần Văn Hiệp, Sài Gòn

   187. Trần Văn Hoàng, Nghệ An

   188. Trần Văn Khương, Nghệ An

   189. Trần Văn Lộc, Nghệ An

   190. Trần Văn Quang, Nghệ An

   191. Trần Văn Sáng, Nghệ An

   192. Trịnh Bá Phương, Hà Nội

   193. Trịnh Bá Tư, Hà Nội

   194. Trương Minh Hưởng, Hà Nam.

   195. Trương Minh Tam, cựu tù nhân lương tâm, Hà Nam

   196. Trương Thị Hiền, Nghệ An

   197. Vi Đức Hồi, cựu tù nhân lương tâm, Lạng Sơn

   198. Võ thị Mai, Nghệ An

   199. Vũ Đình Thành, Nghệ An

   200. Vũ Huy Hoàng, kinh doanh, Sài Gòn,

   201. Vũ Linh, nhà giáo, Hà Nội

   202. Vũ Mạnh Hùng, nhà giáo, Hà Nội

   203. Vũ văn Hùng, cựu tù nhân lương tâm, Hà Nội

   204. Vũ văn Trang, Nghệ An.

   205. Trần Khắc Oai, Lâm Đồng   Bản Lên Tiếng Yêu Cầu Trả Tự Do Cho Các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2015 Reviewed by Phụng Thiên on 12/04/2015 Rating: 5 TNCG: Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày công bố Tuyên Ngôn Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệ...

   Không có nhận xét nào: