Sứ Điệp Hòa Bình 2016: “Vượt qua vô cảm và giành hòa bình” - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
16 tháng 12, 2015

Sứ Điệp Hòa Bình 2016: “Vượt qua vô cảm và giành hòa bình”

GNsP: Hôm qua thứ Ba, 15.12 Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành sứ điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình 2016, được cử hành hằng năm vào ngày 01 tháng Giêng. Chủ đề năm này là: “Vượt qua vô cảm và giành hòa bình.”
Trong sứ điệp được ký ngày 8 tháng 12 năm 2015, Đức Thánh Cha thừa nhận có các hình thức khác nhau của chiến tranh, khủng bố, đàn áp đang hiện diện trong thế giới ngày nay, nhưng ngài nói rằng chúng ta vẫn có lý do để hy vọng. Ngài cũng nhắc đến một số các sự kiện trong suốt năm 2015, gồm các sáng kiến ​​khác nhau trong việc đối phó với việc biến đổi khí hậu, kỷ niệm 50 Công Đồng Vatican II, và Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Nói về chủ đề của sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến các hình thức khác nhau của việc vô cảm trong xã hội ngay nay. Trước hết là sự vô cảm với Thiên Chúa, do đó dẫn đến việc vô cảm với tha nhân và sau đó là với môi trường.

ĐTC cũng đề cập đến những điều mà ngài gọi là “sự vô cảm trước lòng thương xót,” như đã thấy trong sách Sáng Thế kể về việc Cain giết chết em trai của mình là Abel. Ngược lại, Thiên Chúa lại quan tâm đến con người. Trong sứ điệp có đoạn viết: “Ngài lắng nghe tiếng nói của dân Ngài, trông thấy họ, bước xuống, và ban tặng cho họ. Thiên Chúa không vô cảm. Ngài chu đáo và Ngài hành động.”

“Thương Xót là tâm điểm nơi Thiên Chúa và do đó cũng phải là tâm điểm của tất cả con cái Ngài hướng đến.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng chúng ta được mời gọi để thể hiện “lòng thương xót, tình yêu, và tình đoàn kết” trong các mối liên hệ của chúng ta với nhau. Ngài nói thêm rằng “việc biến đổi tâm hồn là cần thiết để chúng ta biết mở ra cho những người khác trong tình liên đới đích thực.” ĐTC cũng mời gọi xây dựng một nền văn hóa đoàn kết và thương xót để vượt qua sự vô cảm.

Điều này khởi đi từ gia đình vì đó là “nơi đầu tiên mà thể hiện các giá trị của tình yêu, tình anh em, liên kết với nhau và chia sẻ, quan tâm và chăm sóc cho những người khác và trao ban.” Ngài cũng nói về vai trò của giáo viên, và các nhà truyền thông. Đức Thánh Cha nói rằng các nhà truyền thông cần phải có “tâm” trong việc đưa tin, phương pháp của họ phải luôn luôn “trung thực và đạo đức.”

Ngài cũng nói rằng hòa bình là kết quả của một nền văn hóa đoàn kết và thương xót.

Đó là dấu chỉ của Năm Lòng Thương Xót đã bắt đầu từ ngày 8 tháng 12, khi đã nhận thấy sự vô cảm thì phải “cải thiện thế giới xung quanh chúng ta.”

“Những nỗ lực này bắt đầu từ gia đình, hàng xóm của chúng ta, và nơi làm việc. Mọi người được mời gọi hướng đến việc quan tâm đến xã hội dân sự, lưu ý đến những người dễ bị tổn thương, chẳng hạn như “tù nhân, người di cư, những người thất nghiệp, và các bệnh nhân.”

Về những người di cư, ĐTC nói rằng luật về di cư phải được xem xét lại để tạo điều kiện cho họ được hội nhập vào xã hội, với sự quan tâm đặc biệt tới nơi cư trú hợp pháp để tránh những hành vi tội phạm.

Ngài cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia hỗ trợ cho những người nam nữ thất nghiệp, thiếu đất đai, và chỗ ở.

Kết thúc sứ điệp, ĐTC trao phó sứ điệp này cho Đức Trinh Nữ Maria.
Sứ Điệp Hòa Bình 2016: “Vượt qua vô cảm và giành hòa bình” Reviewed by Phụng Thiên on 12/16/2015 Rating: 5 GNsP : Hôm qua thứ Ba, 15.12 Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành sứ điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình 2016, được cử hành hằng năm vào ngày 01 thá...

Không có nhận xét nào: