20150527 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
27 tháng 5, 2015
Cộng Sản Việt Nam Đổi Mới Hay Đổi Áo
5/27/2015

Cộng Sản Việt Nam Đổi Mới Hay Đổi Áo

GNsP (27.05.2015) – Sài Gòn – Nhiều người Việt trong và ngoài nước thắc mắc trước tin đồn CSVN sẽ có những đổi thay căn bản. Chúng ta sẽ ...
Cộng Sản Việt Nam Đổi Mới Hay Đổi Áo Reviewed by TN CG on 5/27/2015 Rating: 5 GNsP (27.05.2015) – Sài Gòn – Nhiều người Việt trong và ngoài nước thắc mắc trước tin đồn CSVN sẽ có những đổi thay căn bản. Chúng ta sẽ ...
 Đại Biểu Hối Thúc Luật Biểu Tình Khi Trung Quốc Xâm Phạm Chủ Quyền
5/27/2015

Đại Biểu Hối Thúc Luật Biểu Tình Khi Trung Quốc Xâm Phạm Chủ Quyền

“Trong bối cảnh Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia, xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ, người dân rất mong muốn có điều kiện để bày tỏ tâm...
Đại Biểu Hối Thúc Luật Biểu Tình Khi Trung Quốc Xâm Phạm Chủ Quyền Reviewed by TN CG on 5/27/2015 Rating: 5 “Trong bối cảnh Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia, xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ, người dân rất mong muốn có điều kiện để bày tỏ tâm...

Sự Lựa Chọn Đặt Ra Cho Ông Nguyễn Phú Trọng Khi Tới Thăm Hoa Kỳ

Bùi Lộc: Trung cộng đang bồi đắp, xây dựng và biến đổi Đảo Chữ Thập của Việt Nam thành một căn cứ quân sự có sân bay với đường bằng dà...
Sự Lựa Chọn Đặt Ra Cho Ông Nguyễn Phú Trọng Khi Tới Thăm Hoa Kỳ Reviewed by TN CG on 5/27/2015 Rating: 5 Bùi Lộc: Trung cộng đang bồi đắp, xây dựng và biến đổi Đảo Chữ Thập của Việt Nam thành một căn cứ quân sự có sân bay với đường bằng dà...

“Sứ Điệp Từ Trời”: Trái Nghịch Với Đức Tin Công Giáo

TS. Phạm Huy Thông : Ngay trong phiên họp thường niên lần I năm 2015 của Hội đồng GMVN, Ủy ban Giáo lý Đức tin đã ra một Thông cáo đề ngà...
“Sứ Điệp Từ Trời”: Trái Nghịch Với Đức Tin Công Giáo Reviewed by TN CG on 5/27/2015 Rating: 5 TS. Phạm Huy Thông : Ngay trong phiên họp thường niên lần I năm 2015 của Hội đồng GMVN, Ủy ban Giáo lý Đức tin đã ra một Thông cáo đề ngà...
Bùi Tín: Thời Cơ Chính Là Lúc Này
5/27/2015

Bùi Tín: Thời Cơ Chính Là Lúc Này

Bùi Tín: Chưa bao giờ tình hình Biển Đông căng thẳng như lúc này. Báo chí phương Tây cho rằng cuộc khủng hoảng Nam Hải - Biển Đông lúc n...
Bùi Tín: Thời Cơ Chính Là Lúc Này Reviewed by TN CG on 5/27/2015 Rating: 5 Bùi Tín: Chưa bao giờ tình hình Biển Đông căng thẳng như lúc này. Báo chí phương Tây cho rằng cuộc khủng hoảng Nam Hải - Biển Đông lúc n...
 ĐTC: Gắn Bó Với Của Cải Sẽ Đưa Đến Tham Nhũng
5/27/2015

ĐTC: Gắn Bó Với Của Cải Sẽ Đưa Đến Tham Nhũng

#‎GNsP‬ (26.05.2015) - “Không chia sẻ của cải sẽ tạo ra tham nhũng và đưa đến một cuộc sống không trọn vẹn.” Đức Thánh Cha Phanxicô đã...
ĐTC: Gắn Bó Với Của Cải Sẽ Đưa Đến Tham Nhũng Reviewed by TN CG on 5/27/2015 Rating: 5 #‎GNsP‬ (26.05.2015) - “Không chia sẻ của cải sẽ tạo ra tham nhũng và đưa đến một cuộc sống không trọn vẹn.” Đức Thánh Cha Phanxicô đã...