20150718 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
18 tháng 7, 2015
Giáo Sĩ Công Giáo Có Nên Làm Chính Trị?
7/18/2015

Giáo Sĩ Công Giáo Có Nên Làm Chính Trị?

GNsP (18.07.2015) - Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi ngày 11.07.2015 Pv Trần Quang Thành: Thưa Linh Mục...
Giáo Sĩ Công Giáo Có Nên Làm Chính Trị? Reviewed by TN CG on 7/18/2015 Rating: 5 GNsP (18.07.2015) - Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi ngày 11.07.2015 Pv Trần Quang Thành: Thưa Linh Mục...
Trung Quốc: Mối Lo Lớn Nhất Của Người Việt
7/18/2015

Trung Quốc: Mối Lo Lớn Nhất Của Người Việt

60% những người được hỏi tại Việt Nam cho biết họ ‘hết sức lo ngại’ về tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong khi 56% số người được khả...
Trung Quốc: Mối Lo Lớn Nhất Của Người Việt Reviewed by TN CG on 7/18/2015 Rating: 5 60% những người được hỏi tại Việt Nam cho biết họ ‘hết sức lo ngại’ về tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong khi 56% số người được khả...
Tướng Thanh Và Sự Đoản Mệnh Chính Trị
7/18/2015

Tướng Thanh Và Sự Đoản Mệnh Chính Trị

Tương lai chính trị mờ nhạt Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã không xuất hiện trước công chúng gần một tháng tính đến ngày 17/7...
Tướng Thanh Và Sự Đoản Mệnh Chính Trị Reviewed by TN CG on 7/18/2015 Rating: 5 Tương lai chính trị mờ nhạt Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã không xuất hiện trước công chúng gần một tháng tính đến ngày 17/7...
Câu Chuyện Trong Tuần: Đại Sứ Ted Osius Và Chiếc “Thẻ Nhân Quyền”
7/18/2015

Câu Chuyện Trong Tuần: Đại Sứ Ted Osius Và Chiếc “Thẻ Nhân Quyền”

Hình: Đại Sứ Ted Osius rút thẻ “nhân quyền” trong túi ra, trong buổi nói chuyện với cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon hôm 12/7. Photo co...
Câu Chuyện Trong Tuần: Đại Sứ Ted Osius Và Chiếc “Thẻ Nhân Quyền” Reviewed by TN CG on 7/18/2015 Rating: 5 Hình: Đại Sứ Ted Osius rút thẻ “nhân quyền” trong túi ra, trong buổi nói chuyện với cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon hôm 12/7. Photo co...
Hoa Kỳ Đảo Đảm Với Đồng Minh Châu Á Tư Thế 'Sẵn Sàng Đối Phó' Ở Biển Đông
7/18/2015

Hoa Kỳ Đảo Đảm Với Đồng Minh Châu Á Tư Thế 'Sẵn Sàng Đối Phó' Ở Biển Đông

Tân đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu bảo đảm với các đồng minh châu Á rằng các lực lượng của Hoa Kỳ đã được trang bị...
Hoa Kỳ Đảo Đảm Với Đồng Minh Châu Á Tư Thế 'Sẵn Sàng Đối Phó' Ở Biển Đông Reviewed by TN CG on 7/18/2015 Rating: 5 Tân đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu bảo đảm với các đồng minh châu Á rằng các lực lượng của Hoa Kỳ đã được trang bị...