20150906 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
6 tháng 9, 2015

Nhân Cách Của Người Thương Phế Binh Già

GNsP (06.09.2015) – “Bác sĩ yêu cầu tôi nên nhận chiếc xe lăn, để dễ đi nhưng tôi không nhận, tôi nhường chiếc xe đó cho các ông khác cần...
Nhân Cách Của Người Thương Phế Binh Già Reviewed by TN CG on 9/06/2015 Rating: 5 GNsP (06.09.2015) – “Bác sĩ yêu cầu tôi nên nhận chiếc xe lăn, để dễ đi nhưng tôi không nhận, tôi nhường chiếc xe đó cho các ông khác cần...
Trung Quốc: Kẻ Giàu Thiếu Tầm Nhìn! Tri Thức Thiếu Lương Tri!
9/06/2015

Trung Quốc: Kẻ Giàu Thiếu Tầm Nhìn! Tri Thức Thiếu Lương Tri!

#‎GNsP‬ - Bi kịch của xã hội Trung Quốc có rất nhiều, nhưng sâu sắc nhất nằm ở tầng lớp tinh anh của xã hội, có thể khái quát bằng hai c...
Trung Quốc: Kẻ Giàu Thiếu Tầm Nhìn! Tri Thức Thiếu Lương Tri! Reviewed by TN CG on 9/06/2015 Rating: 5 #‎GNsP‬ - Bi kịch của xã hội Trung Quốc có rất nhiều, nhưng sâu sắc nhất nằm ở tầng lớp tinh anh của xã hội, có thể khái quát bằng hai c...
Hoa Kỳ Bổ Nhiệm Chỉ Huy Lực Lượng Tàu Ngầm Đối Phó Trung Cộng
9/06/2015

Hoa Kỳ Bổ Nhiệm Chỉ Huy Lực Lượng Tàu Ngầm Đối Phó Trung Cộng

Hải quân Hoa Kỳ đã bổ nhiệm chuẩn đô đốc Frederick Roegge làm tư lệnh chỉ huy lực lượng tàu ngầm ở Thái Bình Dương, thay thế Phó Đô đốc P...
Hoa Kỳ Bổ Nhiệm Chỉ Huy Lực Lượng Tàu Ngầm Đối Phó Trung Cộng Reviewed by TN CG on 9/06/2015 Rating: 5 Hải quân Hoa Kỳ đã bổ nhiệm chuẩn đô đốc Frederick Roegge làm tư lệnh chỉ huy lực lượng tàu ngầm ở Thái Bình Dương, thay thế Phó Đô đốc P...

Chống Cộng Sản Và Chống Đảng Cộng Sản Có Gì Khác Nhau?

Thiện Tùng: Cần phải giải mã hiện tượng: nhiều Đảng Cộng sản vẫn đang tồn tại ở nhiều nước, nhưng cớ sao chỉ có mộ...
Chống Cộng Sản Và Chống Đảng Cộng Sản Có Gì Khác Nhau? Reviewed by TN CG on 9/06/2015 Rating: 5 Thiện Tùng: Cần phải giải mã hiện tượng: nhiều Đảng Cộng sản vẫn đang tồn tại ở nhiều nước, nhưng cớ sao chỉ có mộ...

Phức Tạp Vụ Án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh

Vụ án bloger Ba Sàm tức Nguyễn Hữu Vinh đã lập kỷ lục trong ngành tư pháp của nước CHXHCN Việt Nam. Đó là hồ sơ được trả đi, trả lại nhiều ...
Phức Tạp Vụ Án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh Reviewed by TN CG on 9/06/2015 Rating: 5 Vụ án bloger Ba Sàm tức Nguyễn Hữu Vinh đã lập kỷ lục trong ngành tư pháp của nước CHXHCN Việt Nam. Đó là hồ sơ được trả đi, trả lại nhiều ...
Hà Tĩnh: Hơn 200 Giáo Viên Hợp Đồng Ở Kỳ Anh Kêu Cứu
9/06/2015

Hà Tĩnh: Hơn 200 Giáo Viên Hợp Đồng Ở Kỳ Anh Kêu Cứu

Hoàng Dung: Hơn 200 giáo viên ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang làm đơn kêu cứu vì cơ quan chức năng địa phương sẽ chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối ...
Hà Tĩnh: Hơn 200 Giáo Viên Hợp Đồng Ở Kỳ Anh Kêu Cứu Reviewed by TN CG on 9/06/2015 Rating: 5 Hoàng Dung: Hơn 200 giáo viên ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang làm đơn kêu cứu vì cơ quan chức năng địa phương sẽ chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối ...