20151016 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
16 tháng 10, 2015
Sửa Luật Hay Siết Luật???
10/16/2015

Sửa Luật Hay Siết Luật???

GNsP (16.10.2015) – Nhà cầm quyền Việt cộng đang bị quốc tế áp lực phải sửa lại các luật phản nhân quyền của họ, các luật mà chỉ có những...
Sửa Luật Hay Siết Luật??? Reviewed by TN CG on 10/16/2015 Rating: 5 GNsP (16.10.2015) – Nhà cầm quyền Việt cộng đang bị quốc tế áp lực phải sửa lại các luật phản nhân quyền của họ, các luật mà chỉ có những...
 TNLT Tạ Phong Tần: Hãy Phó Thác Cho Chúa Quan Phòng
10/16/2015

TNLT Tạ Phong Tần: Hãy Phó Thác Cho Chúa Quan Phòng

GNsP (16.10.2015) – Vừa qua, Hội Nhà báo Độc lập có bài phỏng vấn TNLT Tạ Phong Tần, người vừa bị nhà cầm quyền VN đưa từ nhà tù sang Mỹ....
TNLT Tạ Phong Tần: Hãy Phó Thác Cho Chúa Quan Phòng Reviewed by TN CG on 10/16/2015 Rating: 5 GNsP (16.10.2015) – Vừa qua, Hội Nhà báo Độc lập có bài phỏng vấn TNLT Tạ Phong Tần, người vừa bị nhà cầm quyền VN đưa từ nhà tù sang Mỹ....
Báo Trung Quốc Thách Mỹ Vào Trong 12 Hải Lý Của Đảo Nhân Tạo
10/16/2015

Báo Trung Quốc Thách Mỹ Vào Trong 12 Hải Lý Của Đảo Nhân Tạo

“Trung Quốc vẫn bình tĩnh và kềm chế” khi Mỹ “leo thang khiêu khích” nhưng “Nếu Mỹ xâm phạm lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, quân đội Trun...
Báo Trung Quốc Thách Mỹ Vào Trong 12 Hải Lý Của Đảo Nhân Tạo Reviewed by TN CG on 10/16/2015 Rating: 5 “Trung Quốc vẫn bình tĩnh và kềm chế” khi Mỹ “leo thang khiêu khích” nhưng “Nếu Mỹ xâm phạm lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, quân đội Trun...
Hà Tĩnh Trước Làn Sóng ‘Hán Hoá’ Mới
10/16/2015

Hà Tĩnh Trước Làn Sóng ‘Hán Hoá’ Mới

Lê Anh Hùng: Đại dự án – đại âu lo và bức xúc Chúng tôi đến Kỳ Anh - Hà Tĩnh vào một ngày thượng tuần tháng 10. Đây là vùng đất mà suốt...
Hà Tĩnh Trước Làn Sóng ‘Hán Hoá’ Mới Reviewed by TN CG on 10/16/2015 Rating: 5 Lê Anh Hùng: Đại dự án – đại âu lo và bức xúc Chúng tôi đến Kỳ Anh - Hà Tĩnh vào một ngày thượng tuần tháng 10. Đây là vùng đất mà suốt...
Cái Chết Của Em Đỗ Đăng Dư
10/16/2015

Cái Chết Của Em Đỗ Đăng Dư

Cái Chết Của Em Đỗ Đăng Dư Reviewed by TN CG on 10/16/2015 Rating: 5 Kính gởi quý cơ quan truyền thông báo chí,