20151017 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
17 tháng 10, 2015
Thái Tử Đỏ Tràn Ngập Đất Nước - Phúc Hay Họa?
10/17/2015

Thái Tử Đỏ Tràn Ngập Đất Nước - Phúc Hay Họa?

Đoan Trang: Khi các thái tử và công chúa, các cậu ấm cô chiêu vụt nổi lên “chói sáng” trên chính trường Việt Nam, đâu đó có thể có người...
Thái Tử Đỏ Tràn Ngập Đất Nước - Phúc Hay Họa? Reviewed by TN CG on 10/17/2015 Rating: 5 Đoan Trang: Khi các thái tử và công chúa, các cậu ấm cô chiêu vụt nổi lên “chói sáng” trên chính trường Việt Nam, đâu đó có thể có người...
Tàu Mỹ Áp Sát Đảo Nhân Tạo TQ: Việt Nam Lấp Lửng
10/17/2015

Tàu Mỹ Áp Sát Đảo Nhân Tạo TQ: Việt Nam Lấp Lửng

Nam Nguyên: Diễn biến về vấn đề Biển Đông tuần này được xem là thời sự nóng trên báo chí Việt Nam. Dư luận Việt Nam phấn khởi với sự kiệ...
Tàu Mỹ Áp Sát Đảo Nhân Tạo TQ: Việt Nam Lấp Lửng Reviewed by TN CG on 10/17/2015 Rating: 5 Nam Nguyên: Diễn biến về vấn đề Biển Đông tuần này được xem là thời sự nóng trên báo chí Việt Nam. Dư luận Việt Nam phấn khởi với sự kiệ...
Sở Nội Vụ Tỉnh Kontum Sửa Sai?
10/17/2015

Sở Nội Vụ Tỉnh Kontum Sửa Sai?

GNsP (16.10.2015) – Kontum – Sau khi GNsP đưa tin về việc Sở Nội vụ Kontum không chấp thuận cho linh mục Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT giảng...
Sở Nội Vụ Tỉnh Kontum Sửa Sai? Reviewed by TN CG on 10/17/2015 Rating: 5 GNsP (16.10.2015) – Kontum – Sau khi GNsP đưa tin về việc Sở Nội vụ Kontum không chấp thuận cho linh mục Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT giảng...
Đảng Ăn Hết - Dân Ngồi Chơi Xơi Nước Lã
10/17/2015

Đảng Ăn Hết - Dân Ngồi Chơi Xơi Nước Lã

GNsP (16.10.2015) – Washington DC, USA – Không đâu trên Thế giới mà người dân được rảnh rỗi như ở Việt Nam, vì mọi việc đã có Nhà nước ...
Đảng Ăn Hết - Dân Ngồi Chơi Xơi Nước Lã Reviewed by TN CG on 10/17/2015 Rating: 5 GNsP (16.10.2015) – Washington DC, USA – Không đâu trên Thế giới mà người dân được rảnh rỗi như ở Việt Nam, vì mọi việc đã có Nhà nước ...
Muối Tập Cận Bình Và Vết Thương Việt Nam
10/17/2015

Muối Tập Cận Bình Và Vết Thương Việt Nam

Kính gởi quý cơ quan truyền thông báo chí, Trong lúc nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục từ chối khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế và...
Muối Tập Cận Bình Và Vết Thương Việt Nam Reviewed by TN CG on 10/17/2015 Rating: 5 Kính gởi quý cơ quan truyền thông báo chí, Trong lúc nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục từ chối khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế và...