20151201 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
1 tháng 12, 2015

Cựu Tù Nhân Lương Tâm Trần Minh Nhật Tố Cáo Chế Độ Cộng Sản

Chia rẽ thân nhân xóm làng, sách nhiễu, đe dọa, cấm cản và tấn công để khủng bố tinh thần là những gì mà cựu TNLT Trần Minh Nhât đang phải g...
Cựu Tù Nhân Lương Tâm Trần Minh Nhật Tố Cáo Chế Độ Cộng Sản Reviewed by Phụng Thiên on 12/01/2015 Rating: 5 Chia rẽ thân nhân xóm làng, sách nhiễu, đe dọa, cấm cản và tấn công để khủng bố tinh thần là những gì mà cựu TNLT Trần Minh Nhât đang phải g...

Buổi Cầu Nguyện Cho Các Tù Nhân Lương Tâm Tại Nghệ An

GNsP (30.11.2015) – Vào lúc 20h tối 28-11 các cựu Tù Nhân Lương Tâm (TNLT) Thái Văn Dung, Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Duyệt và một số anh e...
Buổi Cầu Nguyện Cho Các Tù Nhân Lương Tâm Tại Nghệ An Reviewed by Phụng Thiên on 12/01/2015 Rating: 5 GNsP (30.11.2015) – Vào lúc 20h tối 28-11 các cựu Tù Nhân Lương Tâm (TNLT) Thái Văn Dung, Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Duyệt và một số anh e...