Giáo sư Nguyễn Đình Cống: Từ bỏ đảng cộng sản vì thất vọng - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
2 tháng 2, 2016

Giáo sư Nguyễn Đình Cống: Từ bỏ đảng cộng sản vì thất vọng

TNCG: Thất vọng với chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng Sản VN, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống đã ra thông báo chính thức từ bỏ đảng. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là sai lầm và chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng. Ông đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của chế độ và góp ý đại hội đảng 12 nên từ bỏ thứ chủ nghĩa quái đản này nhưng cộng sản vẫn kiên trì với đường lối chính trị. Do đó từ ngày 03/02/2016 ông chính thức yêu cầu xóa tên khỏi danh sách đảng viên cộng sản. TNCG xin gửi đến độc giả tuyên bố bỏ đảng của vị giáo sư này.
Thông báo từ bỏ đảng cộng sản của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống

Tôi là Nguyễn Đình Cống, sinh năm 1937. Tôi vào Đảng Cộng sản VN năm 1985, tại đảng bộ Đại học Xây dựng, lúc 48 tuổi và đã được phong chức danh Phó giáo sư, tiến sĩ, hiện nay là Giáo sư.

Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của Đảng.

Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức Đảng góp ý kiến về việc từ bỏ CNML và thay đổi thể chế, viết ý kiến đóng góp cho Đại hội 12 với hy vọng đại hội sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ. Thế nhưng ĐH 12 vẫn kiên trì CNML và đường lối chính trị cũ.

Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng, cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với CNML và sự độc tài toàn trị của ĐCSVN. Vậy tôi thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Cống.
Điện thoại: 01689.578.620
Giáo sư Nguyễn Đình Cống: Từ bỏ đảng cộng sản vì thất vọng Reviewed by Phụng Thiên on 2/02/2016 Rating: 5 TNCG: Thất vọng với chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng Sản VN, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống đã ra thông báo chính thức từ bỏ đảng....

Không có nhận xét nào: