Nhà Trắng trả lời kiến nghị về khủng hoảng môi trường của hơn 140 ngàn người - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
24 tháng 6, 2016

Nhà Trắng trả lời kiến nghị về khủng hoảng môi trường của hơn 140 ngàn người

TNCG: Hôm nay 24.06.2016 Nhà Trắng đã chính thức trả lời kiến nghị của hơn 142.751 người về vụ cá chết ở Miền Trung, Việt Nam.

Nhà Trắng, qua We The People đã chính thức lên tiếng về thảm họa môi trường. Trong thư trả lời, Nhà Trắng đã tập trung thông điệp chính vào quyền tự do và sự cần thiết để người dân và các tổ chức xã hội dân sự tham gia giải quyết vấn đề môi trường.

Nhà Trắng cho rằng: "Việc tham gia của công chúng là yếu tố chính để giải quyết các thách đố về môi trường. Tương tự như kinh nghiệm của chúng tôi tại Hoa Kỳ, chúng tôi khuyến khích chính quyền Việt Nam gia tăng việc hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự và các NGO môi trường, để có thể giúp các cộng đồng bị nạn, bảo đảm được trách nhiệm và minh bạch trong nỗ lực dọn sạch, và giúp xây dựng chính sách để ngăn ngừa vấn đề trong tương lai."

We The People nhắc lại phát biểu của Tổng Thống Obama với các đại diện các ngành nghề ở Việt Nam trong chuyến thăm ngày 22-25.05.2016 vừa qua:

“Khi người công dân được quyền tự do tổ chức trong xã hội dân sự, thì quốc gia có thể giải quyết tốt hơn những vấn nạn mà chính quyền đôi khi không thể tự mình giải quyết.”

Nhà Trắng bày tỏ: Chúng tôi bày tỏ mối thương cảm sâu sắc đến người dân ở các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam trong lúc họ nổ lực khắc phục tình trạng thất thoát nguồn hải sản và những tác động vào đời sống.

Cần nhắc lại khi phát động chiến dịch kí thỉnh nguyện đơn gửi Nhà Trắng này thì chỉ sau hai ngày con số đã lến tới hơn 100 ngàn người. Trong khi đó đội quân tuyên truyền của nhà nước cộng sản lại đi rêu rao là làm những việc vô ích và dùng đủ luận điệu để bôi nhọ.

Hôm nay một kiến nghị "ảo" nhưng đã được chính phủ Hoa Kỳ đáp ứng thật. Ngược với thái độ thiện chí đó thì nhà cầm quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp những tiếng nói ôn hòa đòi minh bạch thông tin cá chết và vẫn im lặng cách đáng sợ trước nỗi đau của người dân. 

Paul Minh Nhật, GNsP

Bản dịch:

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG CÁ TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Cám ơn các bạn đã ký vào kiến nghị về cơn khủng hoảng cá tại miền Trung Việt Nam.

Chúng tôi bày tỏ mối thương cảm sâu sắc đến người dân ở các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam trong lúc họ nổ lực khắc phục tình trạng thất thoát nguồn hải sản và những tác động vào đời sống.

Trong lúc Việt Nam tìm cách giải quyết cơn khủng hoảng môi trường này, chính quyền Hoa Kỳ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Đại sứ Osius đã liên lạc trực tiếp với các viên chức cao cấp của chính quyền Việt Nam để đề nghị giúp đỡ trong việc này, và chính quyền hai bên đang thảo luận những lãnh vực có thể hợp tác.

Việc dự phần của công chúng là yếu tố chính để giải quyết các thách đố về môi trường. Tương tự như kinh nghiệm của chúng tôi tại Hoa Kỳ, chúng tôi khuyến khích chính quyền Việt Nam gia tăng việc hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ về môi trường, để có thể giúp những người bị nạn, bảo đảm được trách nhiệm và sự minh bạch trong nỗ lực dọn sạch, và giúp xây dựng chính sách để ngăn ngừa vấn đề tái diễn trong tương lai.

Trong chuyến viếng thăng Việt Nam vào ngày 22-25 tháng Năm, Tổng thống Obama đã tiếp xúc trực tiếp với chính quyền, giới kinh doanh, các lãnh đạo xã hội dân sự, cũng như sinh viên và doanh nhân. Tổng thống Obama đã phát biểu:

“Khi người công dân được quyền tự do tổ chức trong xã hội dân sự, thì quốc gia có thể giải quyết tốt hơn những vấn nạn mà chính quyền đôi khi không thể tự mình giải quyết.”

Hợp tác về môi trường là một khía cạnh quan trọng trong Quan Hệ Đối Tác Toàn Diện Mỹ-Việt. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam của tổng thống Obama, Hoa Kỳ và Việt Nam đã khởi động Quan Hệ Đối Tác Khí Hậu Mỹ-Việt, để giúp hai quốc gia chúng ta thực hiện Hiệp Ước Paris lịch sử. Chúng tôi hỗ trợ những nỗ lực bảo tồn môi trường giúp đưa chính quyền, kinh doanh, và xã hội dân sự lại gần nhau chẳng hạn như Liên Minh Hạ Long-Cát Bà, để bảo vệ những kho báu quốc gia của Việt Nam.

Chúng tôi cũng đồng thời tăng cường mối cam kết chung đối với cuộc sống biển thế giới qua những chuẩn mực môi trường cao được định ra trong TPP, một hiệp ước cam kết bảo vệ môi trường thiết thực nhất trong các hiệp ước giao thương trong lịch sử.

Cám ơn quý vị đã lên tiếng.
We the People Team
Hoa Kỳ

(Bản dịch: Facebook Việt Tân)

Nguyên văn bản Anh ngữ từ Nhà Trắng:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/help-vietnamese-people-prevent-environmental-disaster-ha-tinh-province-central-vietnam

A response to your petition on the fish crisis in Central Vietnam:

Thank you for signing this petition on the fish crisis in Central Vietnam.

We express our deep sympathy to the people of Vietnam's central coastal provinces as they work to overcome the recent loss of fish stocks and the effects on their livelihoods.

As Vietnam addresses this environmental crisis, the U.S. Government stands ready to help. Ambassador Osius has reached out directly to senior Vietnamese government officials to offer our assistance in this manner, and our two governments are discussing potential areas of cooperation.

Public participation is a key part of addressing environmental challenges. Similar to our experience in the United States, we encourage the Vietnamese government to increase cooperation with civil society and environmental NGOs, which can help communities affected by such crises, ensure accountability and transparency in the clean-up effort, and help to design policies to prevent future problems.

During his May 22-25 visit to Vietnam, President Obama engaged directly with Vietnamese government, business, and civil society leaders, as well as students and entrepreneurs. As President Obama stated:

“When citizens are free to organize in civil society, then countries can better address challenges that government sometimes cannot solve by itself.”

Environmental cooperation is an important element of the U.S.-Vietnam Comprehensive Partnership. During the President’s trip to Vietnam, the United States and Vietnam launched the U.S.-Vietnam Climate Partnership, which will help our two countries implement the historic Paris Agreement. We are supporting environmental conservation efforts that bring together government, business, and civil society, such as the Ha Long-Cat Ba Alliance, to protect Vietnam’s national treasures.

We will also reinforce our shared commitments to the world’s marine life through the high environmental standards set by the Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement, which has the most robust enforceable environment commitments of any trade agreement in history.

Thanks again for speaking out.

-- We the People Team
Nhà Trắng trả lời kiến nghị về khủng hoảng môi trường của hơn 140 ngàn người Reviewed by Phụng Thiên on 6/24/2016 Rating: 5 TNCG: Hôm nay 24.06.2016 Nhà Trắng đã chính thức trả lời kiến nghị của hơn 142.751 người về vụ cá chết ở Miền Trung, Việt Nam. Nhà Trắng...

Không có nhận xét nào: