Tin vui: Một người tị nạn cộng sản được bổ nhiệm làm giám mục - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
3 tháng 6, 2016

Tin vui: Một người tị nạn cộng sản được bổ nhiệm làm giám mục

TNCG: Cha Giuse Nguyễn Thế Phương vừa được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Kamloops, Canada.

Đức Tân giám mục Nguyễn Thế Phương sinh ngày 25 tháng 3 năm 1957 tại Việt Nam, là anh cả trong một gia đình có 10 anh chị em. Từ năm 1969, học Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh ở Ban Mê Thuột. Ngài từng bị bắt giam hai lần vì dạy giáo lý. Sau đó vượt biên đến Palawan, Philippines và sống ở trại này một năm. Năm 1987 đến Vancouver, Canada và làm thợ sơn để có tiền học tiếng Anh vì khi đến Canada ngài không hề biết một chữ tiếng Anh. Sau đó, học triết học tại Chủng viện Chúa Kitô Vua ở Mission, British Columbia và học thần học tại Chủng viện thánh Phêrô ở London, Ontario.  
Ngài được thụ phong linh mục cho Tổng Giáo phận Vancouver ngày 30 tháng 5 năm 1992 bởi Đức Tổng Giám Mục Adam Exner, O.M.I., Tổng Giám Mục Vancouver. Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Thế Phương đã làm mục vụ tại một số giáo xứ trong giáo phận : phó xứ thánh Giuđa ở Vancouver (1992-1993), phó xứ Đức Mẹ Vô nhiễm ở Delta (1993-1995) và phó xứ Thánh Thể Chúa Kitô ở Vancouver (1995-1997); làm cha xứ Đức Mẹ Lòng thương xót ở Burnaby (1997-2001); cha xứ thánh Anrê ở Vancouver (2001-2010); tuyên úy Văn phòng Đặc trách Ơn gọi "Serra Club" (2010-2013); tuyên úy Hội Từ thiện Chevaliers de Colomb; tuyên úy Dòng tu và Tổng Đại diện từ năm 2013, kiêm thành viên Ủy ban Tài chính của Tòa Tổng Giám mục, Ủy ban Tư vấn Chức Phó tế vĩnh viễn, tuyên úy đầu tiên Mục vụ Tông đồ Phò Sự sống qua lời cầu nguyện, thành viên của Hội đồng Linh mục, Hội đồng các Trường Cao đẳng thanh tra và thẩm phán Tòa án Hôn nhân. Ngài cũng là một thành viên của Liên đoàn Quốc gia của các Hội đồng Linh mục.

Theo Niên giám 2016 của Hội đồng Giám mục Canada, giáo phận Kamloops có 67 giáo xứ và các cộng đoàn, với 51.435 người Công giáo, do 16 linh mục triều và 4 linh mục dòng, 2 phó tế vĩnh viễn và 10 tu sĩ.

TNCG
Tin vui: Một người tị nạn cộng sản được bổ nhiệm làm giám mục Reviewed by Phụng Thiên on 6/03/2016 Rating: 5 TNCG: Cha Giuse Nguyễn Thế Phương vừa được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Kamloops, Canada. Đức Tân giám mục Nguyễn Thế Phư...

Không có nhận xét nào: