20160218 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
18 tháng 2, 2016

Lời kêu gọi bảo vệ và cầu nguyện cho cựu TNLT Trần Minh Nhật và gia đình

Kính thưa quí Đức Cha, quí Linh mục, tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quí vị trong nước cũng như hải ngoại. Chúng con là những Tù nhân lương tâm...
Lời kêu gọi bảo vệ và cầu nguyện cho cựu TNLT Trần Minh Nhật và gia đình Reviewed by Người Cộng Sự on 2/18/2016 Rating: 5 Kính thưa quí Đức Cha, quí Linh mục, tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quí vị trong nước cũng như hải ngoại. Chúng con là những Tù nhân lương tâm...

Tuyên Cáo của Nhóm Cựu Tù Nhân Lương Tâm Thanh Niên Công Giáo về Cựu TNLT Trần Minh Nhật

Nhóm   Cựu Tù Nhân Lương Tâm Thanh Niên Công Giáo Tuyên Cáo Về việc nhà cầm quyền cộng sản khủng bố Cựu TNLT Trần Minh Nhật v...
Tuyên Cáo của Nhóm Cựu Tù Nhân Lương Tâm Thanh Niên Công Giáo về Cựu TNLT Trần Minh Nhật Reviewed by Người Cộng Sự on 2/18/2016 Rating: 5 Nhóm   Cựu Tù Nhân Lương Tâm Thanh Niên Công Giáo Tuyên Cáo Về việc nhà cầm quyền cộng sản khủng bố Cựu TNLT Trần Minh Nhật v...