20160301 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
1 tháng 3, 2016
Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh: Truyền thông Công giáo là phục vụ và liên kết
3/01/2016

Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh: Truyền thông Công giáo là phục vụ và liên kết

Cha Anton Lê Ngọc Thanh huấn luyện truyền thông cho các bạn trẻ TNCG -  Sau cuộc phỏng vấn với Lm Anton Lê Ngọc Thanh về  báo chí của...
Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh: Truyền thông Công giáo là phục vụ và liên kết Reviewed by Người Cộng Sự on 3/01/2016 Rating: 5 Cha Anton Lê Ngọc Thanh huấn luyện truyền thông cho các bạn trẻ TNCG -  Sau cuộc phỏng vấn với Lm Anton Lê Ngọc Thanh về  báo chí của...