20160329 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
29 tháng 3, 2016
Nhóm Tuổi Trẻ - Lòng Nhân Ái Chia Sẻ Niềm Vui Phục Sinh Với Người Kém May Mắn
3/29/2016

Nhóm Tuổi Trẻ - Lòng Nhân Ái Chia Sẻ Niềm Vui Phục Sinh Với Người Kém May Mắn

TNCG: Nhân đại lễ Chúa Phục Sinh, các bạn trẻ trong nhóm Tuổi Trẻ - Lòng Nhân Ái đã thực hiện những chuyến viếng thăm các gia đình nghè...
Nhóm Tuổi Trẻ - Lòng Nhân Ái Chia Sẻ Niềm Vui Phục Sinh Với Người Kém May Mắn Reviewed by Phụng Thiên on 3/29/2016 Rating: 5 TNCG: Nhân đại lễ Chúa Phục Sinh, các bạn trẻ trong nhóm Tuổi Trẻ - Lòng Nhân Ái đã thực hiện những chuyến viếng thăm các gia đình nghè...
10 Năm Ra Đời Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam - Khối 8406
3/29/2016

10 Năm Ra Đời Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam - Khối 8406

TNCG: 50 dân biểu Hoa Kỳ, 40 dân biểu nghị sĩ Australia, 50 nhân sĩ Hiến Chương 77 Tiệp Khắc và nhiều chính khách và các nhà hoạt động nh...
10 Năm Ra Đời Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam - Khối 8406 Reviewed by Phụng Thiên on 3/29/2016 Rating: 5 TNCG: 50 dân biểu Hoa Kỳ, 40 dân biểu nghị sĩ Australia, 50 nhân sĩ Hiến Chương 77 Tiệp Khắc và nhiều chính khách và các nhà hoạt động nh...