20160602 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
2 tháng 6, 2016

Xiềng xích gông cùm không làm lòng người nhụt trí

TNCG : Thông tin về việc anh Thức tiếp tục tuyệt thực có thời hạn đến ngày 7.06.2016 là vừa tròn 15 ngày anh không ăn và chỉ uống nước trắn...
Xiềng xích gông cùm không làm lòng người nhụt trí Reviewed by Người Cộng Sự on 6/02/2016 Rating: 5 TNCG : Thông tin về việc anh Thức tiếp tục tuyệt thực có thời hạn đến ngày 7.06.2016 là vừa tròn 15 ngày anh không ăn và chỉ uống nước trắn...