20161210 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
10 tháng 12, 2016
Viết Cho Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2016
12/10/2016

Viết Cho Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2016

Gs Phạm Minh Hoàng - Một trong những câu hỏi gây không ít khó khăn cho các những người quan tâm đến quyền Con Người trong chúng ta là “Tại ...
Viết Cho Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2016 Reviewed by Thành Vinh on 12/10/2016 Rating: 5 Gs Phạm Minh Hoàng - Một trong những câu hỏi gây không ít khó khăn cho các những người quan tâm đến quyền Con Người trong chúng ta là “Tại ...
Bản Lên Tiếng Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2016 (song ngữ Việt - Anh)
12/10/2016

Bản Lên Tiếng Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2016 (song ngữ Việt - Anh)

Ngày 10 tháng 12 năm 2016, thế giới đánh dấu 68 năm ngày công bố Bản Tuyên Ngôn Phổ Quát về Nhân Quyền, định ra một khuôn mẫu chung về q...
Bản Lên Tiếng Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2016 (song ngữ Việt - Anh) Reviewed by Thành Vinh on 12/10/2016 Rating: 5 Ngày 10 tháng 12 năm 2016, thế giới đánh dấu 68 năm ngày công bố Bản Tuyên Ngôn Phổ Quát về Nhân Quyền, định ra một khuôn mẫu chung về q...