Tin vui cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
26 tháng 8, 2017

Tin vui cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

TNCG - Đức Thánh Cha Phanxico vừa bổ nhiệm Đức cha phụ tá Giuse Trần Văn Toản, giáo phận Long Xuyên làm Giám mục phó với quyền kế vị và cha Louis Nguyễn Anh Tuấn làm Giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn.

Đức Cha Giuse Toản, năm nay 62 tuổi, sinh ngày 7-4-1955 tại tỉnh Quảng Nam, Giáo Phận Đà Nẵng, song thân ngài gốc giáo phận Thái Bình di cư vào đây. Cách đây 3 năm, ngày 5-4-2014, trong khi làm Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận Long Xuyên, ngài được ĐTC Bổ nhiệm làm Giám Mục hiệu tòa Acalisso, Phụ Tá giáo phận Long Xuyên.

Il Papa ha nominato S.E. Mons. Joseph Tran Van Toan Vescovo Coadiutore della Diocesi di Long Xuyên, in Vietnam.

Với bổ nhiệm mới, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản sẽ đương nhiên kế nhiệm Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu (1945) khi ngài từ nhiệm.

Tân Giám Mục Phụ Tá Sàigòn

Mặt khác, ĐTC cũng bổ nhiệm Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Văn phòng Tổng thư ký HĐGM Việt Nam, làm GM Phụ tá Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh.

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, năm nay 57 tuổi, sinh ngày 6-4 năm 1960 tại Quảng Nam, Đà Nẵng, nhưng thuộc Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cha Louis Tuấn thụ phong Linh mục năm 1999 và làm Phó xứ Giáo Xứ Phú Nhuận, rồi du học Roma tại Giáo Hoàng Học Viện Gioan Phaolô 2 về gia đình, từ 2001 đến 2007, và đậu tiến sĩ tại đây.

Về nước, Cha Louis Tuấn làm Phó Giám Đốc Trung Tâm Mục vụ của giáo phận, và làm thư ký của Hội Đồng GM Việt Nam cho giáo tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ủy ban về gia đình của giáo phận. Từ 3 năm nay, cha làm Giám Đốc Văn phòng Tổng thư ký HĐGM Việt Nam (Rei 25-8-2017)

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Thành-Phô Hô Chí Minh, in Vietnam, il Rev. Louis Nguyen Anh Tuan, Direttore della Segreteria della Conferenza Episcopale del Vietnam, assegnandogli la sede titolare di Catro.

Rev.do Louis Nguyen Anh Tuan
Il Rev.do Louis Nguyen Anh Tuan, è nato il 6 aprile 1960 a Quang Nam, Da Nang, Arcidiocesi di Ho Chi Minh City. Dal 1993 al 1999 ha frequentato il Seminario Maggiore S. Giuseppe di Ho Chi Minh City. Dal 2001 al 2007 ha compiuto gli studi accademici presso l’Istituto Pontificio di Giovanni Paolo II per la Famiglia, in Roma, conseguendo il Dottorato. È stato ordinato sacerdote il 30 giugno 1999 per l’Arcidiocesi di Ho Chi Minh City.

Dopo l’ordinazione ha svolto i seguenti incarichi: 1999-2001: Vicario parrocchiale di Phu Nhuan, Ho Chi Minh City; 2001-2007: studi a Roma; 2007-2014: Vice-Direttore del Centro Pastorale dell’Arcidiocesi di Ho Chi Minh City; 2009-2014: Segretario della Conferenza Episcopale per la Provincia Ecclesiastica di Ho Chi Minh City; dal 2007: Responsabile della Commissione per la Famiglia dell’Arcidiocesi di Ho Chi Minh City; dal 2014: Direttore della Segretaria Generale della Conferenza Episcopale del Vietnam.

Theo Radio Vatican và HĐGMVN
Tin vui cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam Reviewed by Thành Vinh on 8/26/2017 Rating: 5 TNCG - Đức Thánh Cha Phanxico vừa bổ nhiệm Đức cha phụ tá Giuse Trần Văn Toản, giáo phận Long Xuyên làm Giám mục phó với quyền kế vị v...

Không có nhận xét nào: