20170318 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
18 tháng 3, 2017
Cha Đặng Hữu Nam: "tôi sẽ tự trói mình lại dẫn đầu đoàn đi kiện Formosa"
3/18/2017

Cha Đặng Hữu Nam: "tôi sẽ tự trói mình lại dẫn đầu đoàn đi kiện Formosa"

Tinh thần bất khuất kiên cường của người dân xứ Phú Yên, mọi người đồng thanh quyết đi kiện Formosa cho dù bị đánh đập, ngăn cản, bị đánh gã...
Cha Đặng Hữu Nam: "tôi sẽ tự trói mình lại dẫn đầu đoàn đi kiện Formosa" Reviewed by Thành Vinh on 3/18/2017 Rating: 5 Tinh thần bất khuất kiên cường của người dân xứ Phú Yên, mọi người đồng thanh quyết đi kiện Formosa cho dù bị đánh đập, ngăn cản, bị đánh gã...
Lm Đặng Hữu Nam: dù có bị đánh đến chết chúng ta vẫn đi kiện Formosa
3/18/2017

Lm Đặng Hữu Nam: dù có bị đánh đến chết chúng ta vẫn đi kiện Formosa

Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã quả quyết: "tôi sẽ tự trói mình và dẫn đầu đoàn người đi kiện Formosa. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào ...
Lm Đặng Hữu Nam: dù có bị đánh đến chết chúng ta vẫn đi kiện Formosa Reviewed by Thành Vinh on 3/18/2017 Rating: 5 Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã quả quyết: "tôi sẽ tự trói mình và dẫn đầu đoàn người đi kiện Formosa. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào ...
Tâm sự của một sinh về tuổi trẻ
3/18/2017

Tâm sự của một sinh về tuổi trẻ

Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, không chỉ là tương lai mà còn là chủ nhân của đất nước trong tương lai. Điều này ắt hẳn nhiều ngư...
Tâm sự của một sinh về tuổi trẻ Reviewed by Thành Vinh on 3/18/2017 Rating: 5 Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, không chỉ là tương lai mà còn là chủ nhân của đất nước trong tương lai. Điều này ắt hẳn nhiều ngư...
Nỗi lòng người vợ trẻ gửi chồng trong chốn lao tù
3/18/2017

Nỗi lòng người vợ trẻ gửi chồng trong chốn lao tù

Linh Châu, vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai Chồng ơi! Mẹ con em nhớ chồng lắm... Không biết giờ này chồng đã ngủ chưa hay cũng đang...
Nỗi lòng người vợ trẻ gửi chồng trong chốn lao tù Reviewed by Thành Vinh on 3/18/2017 Rating: 5 Linh Châu, vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai Chồng ơi! Mẹ con em nhớ chồng lắm... Không biết giờ này chồng đã ngủ chưa hay cũng đang...
Tuyên cáo: Phản đối nhà cầm quyền cộng sản tại Nghệ An đàn áp ngư dân khiếu kiện
3/18/2017

Tuyên cáo: Phản đối nhà cầm quyền cộng sản tại Nghệ An đàn áp ngư dân khiếu kiện

Hội Cựu TNLT Thanh Niên Công Giáo cực lực lên án hành động ”Hèn với giặc, Ác với Dân” vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền công dân...
Tuyên cáo: Phản đối nhà cầm quyền cộng sản tại Nghệ An đàn áp ngư dân khiếu kiện Reviewed by Thành Vinh on 3/18/2017 Rating: 5 Hội Cựu TNLT Thanh Niên Công Giáo cực lực lên án hành động ”Hèn với giặc, Ác với Dân” vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền công dân...